مرکز مدیریت بحران شرق استان

در دی ماه 1393، شهرستان صحنه بنا بر موقعیت ژئولوژیک و قرار جغرافیایی و نیز امکانات موصلاتی و همچنین بدلیل آمار بلایای طبیعی در حوزه قرارگیری آن، بنا به حکم ریاست دانشگاه، جناب آقای دکتر حسین کریم بعنوان مرکز مدیریت بحران شرق استان با هدف پشتیبانی از شهرستانهای کنگاور، هرسین و سنقر برگزیده شد و امید میرود تا در آتیه نزدیک مرکز فرماندهی این مدیریت نیز افتتاح گردد.