درمانگاه تخصصی بیمارستان معاون در بهمن ماه 88 با تخصص های زیر افتتاح و در چرخه خدمت رسانی به بیماران قرار گرفت :

1- متخصص داخلی : سر کار خانم دکتر مژگان مرادی
2- متخصص قلب و عروق : سرکار خانم دکتر مریم نوروزی (همه روزه) ضمنا اکوکاردیوگرافی نیز انجام می شود.
3-  متخصص کودکان و نوزادان: سرکار خانم دکتر  شریعتی (همه روزه)

4- متخصص جراحی عمومی: دکتر حجت بهرام آبادی (همه روزه)

5- متخصص رادیولوژی و سونوگرافی: دکتر حمید بابلی (سه روز در هفته)

6- کلینیک تغذیه و رژیم درمانی: خانم احمدی (همه روزه)

7- کلینیک زنان و زایمان: خانم دکتر علیزاده