روابط عمومی

کارشناس مسئول روابط عمومی 

  
احمدی

 

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی :    عاطفه احمدی

تاریخ تولد :                 1367   

تحصیلات :                 کارشناس علوم تغذیه

سمت :                  مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

                                 

سوابق اجرایی :

 کارشناس تغذیه بیمارستان امام رضا (ع) 

کارشناس تغذیه واحد دیابت مرکز بهداشتی درمانی ثامن الائمه شهرستان کرمانشاه

کارشناس مسئول برنامه تغذیه مرکز بهداشت شهرستان صحنه

 ​مسئول امور تغذیه بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه


آدرس :                           بلوار امام (ره) شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه جنب فرمانداری


ایمیل :                       at.ahmadi@yahoo.com

تلفن :                  48327374-083