معرفی بیمارستان معاون

مرحوم دکتر حسین معاون

مشخصات عمومی
مقدمه :
بیمارستان معاون صحنه تنها بیمارستان شهرستان صحنه می باشد که حدود 60 سال قدمت داشته و در زمینه های تخصصهای پایه و کلینیکی به مردم شریف منطقه صحنه ارائه خدمت می نماید ، این بیمارستان در شرق شهرستان واقع شده است و در مسیر بزرگراه کربلا قرار دارد .
 
شناسنامه بیمارستان :
نام بیمارستان : دکتر معاون                        شهرستان : صحنه                              استان : کرمانشاه
آدرس : صحنه – بلوار امام - بیمارستان معاون           تلفن : 0833224371      و      08383222571
تلفکس : 08383222572                             کدپستی : 4499-9-6746
تعداد تخت مصوب : 25 تخت
تعداد تخت فعال : 43 تخت
درجه ارزشیابی :   3
نوع بیمارستان : دولتی
تعداد بخش های درمانی : 5 بخش شامل ( اورژانس ، زایشگاه ، دیالیز ، داخلی – جراحی ، اطفال ، زنان ،قلب و عروق، اطاق عمل )
سال بهره برداری : 1329
نوع اسکلت بندی : سنتی
مساحت زمین : 7736
زیر بنا : 3000 متر مربع
تعداد بلوک های بیمارستان : 6
تعداد طبقات :    1
شرح سیستم تامین برق : برق شهری
شرح سیستم برق اضطراری : یک دستگاه ژنراتور جهت تامین برق اضطراری
شرح سیستم آبرسانی : لوله کشی شهری
شرح سیستم فاضلاب : سنتی – بصورت چاه
تعداد کل پرسنل بیمارستان معاون
کادر پزشکی : پزشک عمومی 6 نفر            متخصص 8 نفر
کادر مسئول فنی :
1- مسئول فنی بیمارستان : خانم دکت آذر علیزاده
2- مسئول فنی آزمایشگاه : دکتر منظر ( پاتولوژیست)
3- مسئول فنی داروخانه : خانم دکتر سمیه احمدی
4- مسئول فنی رادیولوژی و سنوگرافی : دکتر بابلی
تعداد کل پرسنل شاغل درمانی : 75نفر
تعداد کل پرسنل شاغل خدماتی : 10 نفر
تعداد کل پرسنل شاغل اداری : 24