مسئول مرکز :

دکترسروش رحیمی نیا

پزشک عمومی


ساعت کار مرکز : 8 صبح تا 14


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۲۰:۰۲