مرکز مشاوره دخانیات

مراکز مشاوره ترک دخانیات

دخانیات تهدید کننده جدی(( سلامت))
• سالانه حدود 5 میلیون نفر را به کام مرگ می فرستد .
• بیش از یک میلیارد نفر در جهان مصرف کننده دخانیات می باشند .
• حدود 10 میلیون نفر در ایران مصرف کننده دخانیات هستند .
• مصرف سیگار در ایران سالیانه حدود 1000 میلیارد تومان هزینه دارد
• هزینه های بهداشتی مصرف دخانیات را 2 تا 3 برابر مصرف آن برآورد می نمایند.
عامل اصلی گرایش به مصرف دخانیات
"عدم آگاهی و نداشتن اطلاعات " عامل اصلی گرایش به استعمال دخانیات میباشد
وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی سلامت در جامعه با برگزاری برنامه های آموزشی ؛ در پی توسعه و افزایش آگاهی مردم برای توانمند کردن آنان در مقابله با خطر استعمال دخانیات می باشد .
آسیبهای اجتماعی مصرف دخانیات
• مرگ زودرس میلیونها نفر افراد آموزش دیده ومهارت یافته در سنین حد اکثر بازدهی .
• صدها میلیون دلار هزینه های تحمیلی به جامعه .

این آسیبها بسیاری از کشورها را از منابع مورد نیاز برای توسعه محروم می سازد.
کنترل دخانیات ((یک فوریت جهانی است))
علاوه بر وزارت بهداشت و درمان، باید کلیه سازمانها و نهادهای توسعه اجتماعی بطور همه جانبه برای کنترل مصرف دخانیات ((بسیج)) شوند .
کنترل دخانیات
بهترین و مؤثرترین شیوه رویاروئی با این معظل بهداشتی اطلاع رسانی از طریق شواهد ارزشمند پژوهش میباشد

کنترل دخانیات ((یک فوریت جهانی است))
راه اندازی مراکز مشاوره ترک دخانیات در جهان به عنوان یکی از اقدامات کنترلی محسوب می شود.
در ایالات متحده امریکا شروع فعالیت مراکز مشاوره ترک سیگار از سال 1960 تا سال 1990 موجب کاهش استعمال دخانیات از 52% به 28% در مردان و از 34% به 23% در زنان گردیده است .
در انگلستان فعالیت مراکز مشاوره ترک از سال 1970 تا سال 1990 موجب کاهش استعمال دخانیات از 53% به 31% در مردان و از 41% به 29% در زنان گردیده است .
• در این کشورها پس از 30 سال فعالیت 30%کاهش استعمال مشاهده می شود.
• لذا به نظر می رسد گسترش مراکز مشاوره ترک دخانیات در نظام (PHC ) می تواند بخشی از اثرات سوء ناشی از مسائل اجتماعی و اقتصادی دخانیات را کاهش دهد.
ایجاد مراکز مشاوره ترک دخانیات در ایران
این طرح در سال 1380 بر اساس تصمیمات متخذه در کمیته کشوری مبارزه با استعمال دخانیات دفتر سلامت محیط و کار و با موافقت معاونت محترم سلامت در 13 استان کشور از جمله استان کرمانشاه بعنوان پایلوت اجرا گردید.

اهداف و برنامه مراکز مشاوره ترک دخانیات
• افزایش آگاهی جامعه تحت پوشش مرکز نسبت به مضرات مصرف دخانیات.
• افزایش موارد ترک مصرف در بین افراد سیگاری.
• پیشگیری از شروع مصرف دخانیات در بین جوانان ، خصوصاٌٌ دانش آموزان .
• کاهش مصرف دخانیات در خانواده ها.
• کاهش مصرف دخانیات در اماکن عمومی.
• افزایش حساسیت مردم نسبت به دود تحمیلی سیگار.
گروه اجرائی
• معاون امور بهداشتی دانشگاه
• کارشناس معاونت بهداشتی
• پزشک مرکز بهداشتی درمانی پایلوت (مسئول اجرای دوره های مشاوره ترک در مرکز )
• کارشناس بهداشتی ( اجرای دوره های ترک با همکاری پزشک و اجرای برنامه های آموزشی)