واحد نظارت بر درمان

 

کارشناس مسئول نظارت بر درمان:

  محمد خدایی

مدرک تحصیلی: کارشناس فوریت های پزشکی 


 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۹:۳۱