مسئول امور اداری شبکه:

تیمور نوری

تیمور نوری

مسئول کارگزینی:

جهانشاه نورمحمدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 

نورمحمدی

 

مسئول نقلیه شبکه بهداشت: مرتضی شورچه

مسئول امین اموال شبکه بهداشت: پوریا طاهریان

مسئول بایگانی: جلال حقیقی بردینه 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۵۴