کارشناس مسئول حراست:

مهندس پژمان شجاع

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۹:۳۳