شاخصها و عملکردها

 

گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 1388واحد بهداشت مدارس
 
ردیف
شرح فعالیت
تعداد
1
انجام معاینات غربالگری بهداشتی دانش آموزان شهری
1694 نفر
2
انجام معاینات غربالگری بهداشتی دانش آموزان روستایی
2187 نفر
3
انجام معاینات پزشکی دانش آموزان شهری
610  نفر
4
انجام معاینات پزشکی دانش آموزان روستایی
1179  نفر
5
برگزاری جلسات آموزشی گروههای هدف در مدارس شهری
17جلسه 930 نفر
6
برگزاری جلسات آموزشی گروههای هدف در مدارس روستایی
454جلسه 5381 نفر
7
برپایی پایگاه سنجش در ماههای تیر و مرداد
21 روز
8
انجام معاینات پزشکی نو آموزان بدو ورود به دبستان در پایگاه سنجش
826  نفر
9
برگزاری جلسات هماهنگی درون بخشی و بین بخشی بهداشت مدارس
5 جلسه
10
تهیه شاخصها و نمودارهای فعالیتهای بهداشت مدارس در سال 1386
11
همکاری در برگزاری کلاسهای اوقات فراغت دانش آموزان در کانونها و پایگاههای تابستانی
12
هماهنگی انجام واکسیناسیون توام دانش آموزان پایه اول متوسطه
13
پیگیری انجام طرح پدیکلوزیس در بین دانش آموزان ( غربالگری و درمان موارد آلوده )
14
پایش خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی در مانی و ارائه پس خوراند به مراکز
15
برگزاری بزرگداشت هفته بهداشت مدارس و هفته سلامت
16
برگزاری مسبقات بهداشتی در بین دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی و اهدائ جایزه به نفرات برتر به تعداد بیست نفر
17
تهیه و توزیع تراکتها و پمفلتهای آموزشی در بین مدارس تحت پوشش جهت قرائت در برنامه های صبحگاهی مدارس 
18
راه اندازی کارناوال سلامت با حضورکودکان مهد کودک در هفته سلامت مدارس
19
برپایی کوهپیمایی با حضور دانش آموزان مدارس شبانه روزی مدارس صحنه و دینور