سرپرست مرکز :

دکتر مریم حصاری

پزشک عمومی

_________________________________________________________________________________________

ساعت کار مرکز : 8 صبح تا 2 بعدازظهرتاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۹:۵۵