دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / تماس با رئیس شبکه

تماس سریع با سرپرست شبکه

 

تلفن تماس با دفتر مدیر شبکه:

          48327374

 

 

 

                                                             

                                                              تاریخ بروزرسانی : ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۹:۴۸