سرپرست مرکز

 

مسئول مرکز :

 
دکتر مهرداد اکرادی

دکتر مهرداد اکرادی

پزشک عمومیساعت کار مرکز : 8 صبح تا 4 بعداز ظهر
تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۹:۵۴