مهارتهای زندگی

آموزشهای مهارتهای زندگی شامل 10 مهارت می باشند :

1-     کنترل استرس

2-     کنترل خشم

3-     حل مسئله و مهارت تصمیم گیری

4-     مهارت خودآگاهی و همدلی

5-     مهارت تفکر نقاد و خلاق

6-     مهارت مدیریت زمان

7-     مهارت روابط بین فردی مؤثر

8-     برقراری ارتباط مؤثر

9-     مهارت رفتار جرأت مندانه

10- مهارت مقابله با خلق منفی

 

آموزشهای مهارت فرزندپروری :

1-     مهارت توجه کردن

2-     مهارت نادیده گرفتن

3-     مهارت پاداش دادن

4-     روش صحیح دستور دادن به کودک

5-     استفاده درست از محروم سازی موقت

6-     ساختن محیطی امن و سازنده برای کودکان

7-     آموزش رعایت قوانین به کودکان

بهداشت روان :  مراقبت بیماریهای روانی – عصبی ، شناسایی علائم ، ارجاع و پیگیری بیماران ، دسته بندی اختلالات روانی – عصبی .

1-     خفیف روانی ( نوروز )

2-     شدید روانی (سایکوز)

3-     صرع

4-     عقب ماندگی ذهنی

5-     اختلالات رفتاری کودکان ( 1- بی اختیاری ، 2- لکنت زبان ، 3- جویدن ناخن و شست مکیدن )

حمایتهای روانی – اجتماعی در بلایا و حوادث غیرمترقبه :

-         آموزش واکنش های روانی در مراحل مختلف بلایا

-         آشنایی با علائم روان شناختی آسیب دیدگان و نحوه برخورد با آنها

خودکشی :

1-     آموزش عوامل مرتبط با خودکشی (عوامل محیطی ، جنس ، سن ، وضعیت تأهل ، شغل ، بیماری )

2-     چگونه با بیمار مستعد به خودکشی برخورد کنیم

3-     چگونه شخص مستعد خودکشی را مدیریت کنیم

مناسبتهای بهداشتی واحد بهداشت روان :

1-     روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد ( 5 تیر مصادف با 26 ژوئن ) ، 11-5 تیر هفته مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد

2-     30-24 مهرماه هفته بهداشت روان  

آموزش های بهداشت روان

پیشگیری از اعتیاد

بهداشت روان

مهارتهای زندگی

مهارتهای فرزندپروری

حمایتهای روانی ، اجتماعی در حوادث و بلایای غیرمترقبه

خودکشی

پیشگیری از سوء مصرف مواد :

1-     آموزش علائم و نشانه های مصرف مواد

2-     علل ایجاد اعتیاد و سوء مصرف مواد

3-     پیامدها و عوارض اعتیاد و سوء مصرف مواد

4-     آموزش انواع مهارتهای اجتماعی جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد

5-     تشویق خانواده ها برای شناسایی افراد درمعرض خطر ( شناسایی علائم خطر در جوانان )

Top of Form

بهداشت / واحد سلامت روان / برنامه ها

برنامه های واحد سلامت روانی ، اجتماعی واعتیاد 

 

 

معرفی واحد :

گروه سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد  در سه حوزه ذیل  فعالیتهای خود را جهت ارتقا سلامت روان جامعه هدف ارائه می دهد:

 

حوزه سلامت روان :

پیشگیری از رفتارهای خودکشی

حمایتهای روانی و اجتماعی در بلایا و حوادث طبیعی

تشخیص و  مراقبت اختلالات روانپزشکی

آموزش مهارتهای زندگی

آموزش مهارتهای فرزند پروری

برنامه خود مراقبتی

اجرای دستورالعمل رفتار با کودک و نوجوان در بخش بهداشت و درمان

 

حوزه پیشگیری از سوء مصرف مواد و الکل

برنامه پیشگیری از مصرف سیگار ، مواد و الکل

پیشگیری از عوارض ناشی از سو مصرف مواد  ( کاهش آسیب )

 

حوزه سلامت اجتماعی

برنامه پیشگیری از خشونت خانگی

مدل مداخلات سلامت اجتماعی با رویکرد اجتماع محور  

  

رسالت :

تامین سلامت ، رفاه و عدالت اجتماعی برای آحاد جامعه  ، ارتقا سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی ، تحکیم بنیان خانواده ، رفع عوامل تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی و ترویج آموزش های اخلاقی ، روانشناختی  و معنوی و ارتقاء شاخص های سلامت روان با اولویت اقشار آسیب پذیر .

 

 اهداف :

1-   افزایش سطح سواد سلامت روان و سلامت اجتماعی جمعیت عمومی

2-   کاهش  میزان اقدام به خودکشی به میزان 10 درصد نسبت به سال پایه 

3-   کاهش مرگ ناشی از خودکشی به میزان 10 درصد نسبت به سال پایه

4-   افزایش پوشش مهارتهای زندگی و فرزند پروری به میزان 25 درصد گروه هدف تا پایان برنامه ششم توسعه  ( سالانه 5 درصد )

5-   پوشش صددرصد خدمات سرپایی برای بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی شناسایی شده در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه تا پایان برنامه

6-   افزایش  20 درصد سطح پوشش خدمات سرپایی برای بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد، الکل  

7-   آموزش 100 درصد کارشناسان سلامت روان دانشگاه در حمایت های روانی اجتماعی

8-   افزایش پوشش برنامه های آموزشی  پیشگیری از اعتیاد  به میزان 25 درصد در گروه های هدف تا پایان برنامه ششم در گروههای هدف

9-   افزایش پوشش برنامه کاهش آسیب  اعتیاد . ( برنامه سرنگ و سوزن ) به میزان 25 درصد در معتادان تزریقی در مراکز کاهش آسیب اعتیاد

10- پوشش  100 درصدی خدمات پیشگیری از خشونت خانگی در قربانیان شناسایی شده

11- پوشش  100 درصدی جمعیت مناطق حاشیه شهرها در برنامه مداخلات سلامت اجتماعی با رویکرد اجتماع محور تا پایان برنامه ششم توسعه

 

برنامه استراتژیک :

1-    آموزش های روانشناختی   به منظور ارتقا ء سواد سلامت عموم مردم و گروه های هدف  

2-    آموزش مهارتهای زندگی به گروه هدف

3-    آموزش مهارتهای فرزند پروری به والدین

4-    آموزش پیشگیری از رفتارهای پر خطر و آسیب های اجتماعی و شیوه زندگی سالم

5-    آموزش پیشگیری از رفتارهای پر خطر و آسیب های اجتماعی و شیوه زندگی سالم

6-    آموزش پیشگیری از رفتارهای پر خطر و آسیب های اجتماعی و شیوه زندگی سالم

7-    آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد و الکل  و عوارض ناشی از مصرف مواد

8-    گزارش، ثبت و ارسال فعالیت های آموزشی  

9-    بیماریابی، پیگیری ، ارجاع و مداخلات روانشاختی افراد دارای اختلال روانپزشکی یا درگیر مصرف مواد و الکل

10- نظارت بر عملکرد  کارشناسان ستادی و کارشناسان سلامت روان مراکز خدمات جامع سلامت

 

  تهیه و تحلیل شاخص های سلامت روان  و گزارش به شهرستان های تابعه استان