معرفی بیمارستان معاون

111

 بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه

کد پستی : 6746133113

ایمیل : drmoaven_hos@kums.ac.ir

شناسه ملی بیمارستان : 14000284540

مجهز به سیستم HIS

 
بخشهای درمانی :


     - بخش داخلی جراحی، اطفال، زنان و زایمان
 
     - اتاق عمل
 
     - زایشگاه
 
     - همو دیالیز

 

    5- ICU-CCU


 بخشهای پاراکلینیکی بیمارستان :
 
- آزمایشگاه

 

رادیولوژی

 

کلینیک تخصصی

 

پذیرش آمار و مدارک پزشکی
 
  
بخش اداری بیمارستان شامل :

 

امور اداری و کارگزینی : فیروزه اعظمی

 

واحد درآمد بیمارستان : بهمن خنجری

 

کارپردازی بیمارستان : ایوب کلانتری

 

امین اموال بیمارستان : غلامعلی فرهادی

 

 بهداشت محیط : امان اله دلپسند

 

واحد تغذیه : عاطفه احمدی