معرفی بیمارستان دکتر معاون

111

 بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه

کد پستی : 6746133113

ایمیل : drmoaven_hos@kums.ac.ir

شناسه ملی بیمارستان : 14000284540

مجهز به سیستم HIS

 
بخشهای درمانی:


     - بخش داخلی جراحی، اطفال، زنان و زایمان
 
     - اتاق عمل
 
     - زایشگاه
 
     - همو دیالیز

 

     - ICU و CCU


 بخش های پاراکلینیکی بیمارستان:
 
- آزمایشگاه

 

رادیولوژی

 

کلینیک تخصصی

 

پذیرش آمار و مدارک پزشکی
 
  
بخش اداری بیمارستان شامل :

 

امور اداری و کارگزینی: فیروزه اعظمی

 

واحد درآمد بیمارستان : بهمن خنجری

 

کارپردازی بیمارستان: حق پناه سلیمی 

 

امین اموال بیمارستان: گلاب سلیمی 

 

  

 

 

 
تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۹:۲۳