برنامه تغذیه

 رسالت :

مواجه شدن کشوربا دوران گذر تغذیه ای که موجب شده ازیک طرف سوءتغذیه پروتئین انر‍ژی درکودکان و کمبود ریزمغذی ها ، گروههای  سنی مختلف جامعه را متاثر سازد و از سوی دیگر روند بیماریهای متابولیک ازجمله بیماریهای قلبی وعروقی، دیابت، سرطانها، چاقی، افزایش فشارخون و افزایش کلسترول خون رو به گسترش وهشدار دهنده شود، توجه به برنامه ریزی واجرای مداخلات مناسب تغذیه ای را بار دیگر بطور جدی مطرح می سازد.

طبعاً در طراحی و اجرای برنامه های بهبود امنیت غذایی منطقه، وجود کارشناسان تغذیه درمعاونت بهداشتی ضروری است.

 

شرح وظایف کارشناس تغذیه :

تغذیه کودکان

1) برنامه حمایتی بهبودوضع تغذیه کودکان

2) همکاری باکارشناس برنامه کودکان

 تغذیه مادران

1- آموزش تغذیه دوران بارداری وشیردهی برای :

الف) مادران بارداروشیرده

ب) کارکنان بهداشتی ازسطح ستادی تامحیطی و بین بخشی

2- تهیه شعارهای بهداشتی تغذیه ای

3- تهیه پمفلت ساده جهت استفاده مادران
4- مشاوره تغذیه با مادران باردار

      برنامه تغذیه جوانان و مدارس

1- برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان دختردبیرستانی ازطریق آموزش تغذیه

      وآهن یاری

2- تهیه متون آموزشی

 

تغذیه سالمندان

برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و بهبود شیوه زندگی

1- طراحی وتهیه مطالب آموزشی مناسب برای عموم مردم درقالب پمفلت و...

2-برگزاری جلسات و کلاس های آموزشی برای بهورزان

3-مشارکت فعال در برگزاری بسیج های همگانی و مناسبت های خاص

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ۲۳:۴۶