آموزشگاه بهورزی

برنامه ها و فعالیت های آموزش بهورزی :

پس از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای دو سیاست تقدم خدمات پیشگیری بر درمان و اولویت مناطق محروم و روستایی بر شهری در برخورداری از خدمات بهداشتی در دستور کاربرنامه ریزان نظام سلامت قرار گرفت. این سیاست ها که منطبق بر عنصر اعتقادی و بصیرت الهی مکتب حیات بخش ما بود ،توانست اصل عدالت را به عنوان زیر بنای نظام ارائه خدمات تندرستی در کشور بنا نهد تا ثیرات سازنده این سیاست ها منجر به تولید نگرش های جدید، برنامه ریزی های مداوم و ارتقاء روز افزون سطح سلامت جامعه شد، به طوری که در عرض دو دهه پس از اجرای آن شاخص های تندرستی در کشور بهبود چشمگیری نشان داد. تاسیس و بسط خانه های بهداشت، خدمات بهداشتی و درمانی را به محل کار و زندگی محروم ترین مردم ما کشاند، همانان که امام راحل در موردشان این گونه سفارش کردند : ((به مردم روستایی رسیدگی کنید که زبان گفتن ندارند)) و امروز بهورزان مظهر این میراث گرانبهای عدالت طلبی برخاسته از گوهر مکتب ما هستند.
روند جدیدی که موجب اهمیت مدیریت منابع انسانی در تئوری و عمل گردیده نقش و رسالت این منبع استراتژیک به عنوان مهم ترین عامل تامین کیفیت جامع و بهره وری در سازمان ها است. برخورداری سازمان ها از نیروی انسانی متعهد و با انگیزه همراه با دانش و تجربه کافی به منظور تحقق اهداف سازمانی زیر بنای اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است.
مرکز بهداشت شهرستان صحنه نیز خود را متعهد می داند که در جهت ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده و توسعه در زمینه های مختلف موجبات سلامتی مردم را فراهم آورد وکوشش می نماید که با گسترش سطح اطلاعات و آموزش و تقویت جایگاه مراکز آموزش بهورزی نسبت به ارتقا وضعیت موجود در مناطق روستایی بر اصل رضایت مردم الگوی مناسبی را ارائه نماید و همچنین در تدارک برنامه ای است که در آن محور فعالیتهای مراکز آموزش بهورزی خود را ارتقای کمیت و کیفیت برنامه های آموزشی و بازآموزی قرار دهد و برنامه های ذیل را سر لوحه کار خود قرار می دهد.
 


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ۲۳:۱۴