سرپرست مرکز

شامل چهار پایگاه شهری شامل :

 مسئول پایگاه شهری شماره یک: خانم بختیاری

مسئول پایگاه شهری شماره دو: خانم ژیلا عیوضی

مسول پایگاه شهری شماره سه: خانم فیروزآبادی

مسئول پایگاه شهری میانراهان: جعفر امیری 


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ۲۳:۳۸