معرفی بیمارستان دکتر معاون

مرحوم دکتر حسین معاون

مشخصات عمومی
 
بیمارستان دکتر معاون صحنه تنها بیمارستان شهرستان صحنه می باشد که حدود 60 سال قدمت داشته و در زمینه های تخصصهای پایه و کلینیکی به مردم شریف منطقه صحنه ارائه خدمت می نماید، این بیمارستان در شرق استان واقع شده است و در مسیر بزرگراه کربلا قرار دارد.
 

شناسنامه بیمارستان:
نام بیمارستان: دکتر معاون                       
شهرستان: صحنه                             
استان: کرمانشاه
آدرس: صحنه – بلوار امام - بیمارستان معاون          
تلفن: 08348324371      و      08348322571
تلفکس : 08348322572                            
کد پستی : 4499-9-6746
تعداد تخت فعال:   68تخت
درجه ارزشیابی : 2 

 

 

111

بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه

کد پستی : 6746133113

ایمیل : drmoaven_hos@kums.ac.ir

شناسه ملی بیمارستان : 14000284540

مجهز به سیستم HIS

 
بخشهای درمانی:

 

     - بخش داخلی جراحی، اطفال، زنان و زایمان
     - اتاق عمل
     - زایشگاه
     - همو دیالیز

     - ICU و CCU


بخش های پاراکلینیکی بیمارستان:
 
- آزمایشگاه

رادیولوژی

کلینیک تخصصی

پذیرش آمار و مدارک پزشکی
 
آشنایی با ریاست، مدیریت و مدیر خدمات پرستاری بیمارستان

رئیس بیمارستان : آقای  دکتر تیمور کمری  متخصص داخلی

مدیر بیمارستان :  آقای وحید حاتمی  کارشناس ارشد پرستاری

رئیس خدمات پرستاری : خانم راشین زارعی  کارشناس پرستاری

مدیر کلینیک تخصصی : خانم ویدا باوندپور – کارشناس پرستاری

 
بخش اداری بیمارستان شامل :

امور اداری و کارگزینی: فیروزه اعظمی

واحد درآمد بیمارستان : بهمن خنجری

کارپردازی بیمارستان: حق پناه سلیمی 

امین اموال بیمارستان: گلاب سلیمی 

 

آشنایی با مسئولین بخش ها و واحدهای فعال بیمارستان

بخش داخلی زنان   - سرپرستار خانم طاهره کاظمی   

بخش داخلی مردان -  سرپرستار خانم شهلا صیدی

بخش اطفال  سرپرستارخانم گیتا مالکی

بخش زایشگاه  سرپرستار خانم مهتاب یادگاری

بخش اتاق عمل- سرپرستار آقای فردین امیدی

بخش اورژانس  سرپرستار آقای بهزاد حسینی

بخش دیالیز    سرپرستار خانم نادیا ملکی

بخش CCU –ICU  - سرپرستار خانم فریبا نادری

داروخانه  مسئول خانم بهناز زارعی

انبار دارویی – خانم ناهید رحیمی

داروهای مخدر – نسرین فرهادی

 

واحدهای پشتیبــان

کارشناس مسئول امور عمومی  و رئیس امور اداری :  خانم فیروزه اعظمی

مسئول امور مالی :  آقای مسعود یوسفی

مسئول واحد درآمد: آقای مجتبی فولادی

مسئول خدمات:  آقای شمس اله شاه حسینی

تدارکات و کارپردازی و تاسیسات  : آقای حق پناه سلیمی

انبــــــار :  آقای جواد تیموری

نگهبانی :  آقای حمیدرضا سلیمانی فر

مسئول دبیرخانه ، بایگانی و تکثیر: آقای خداکرم سهیلی

کارشناس IT : آقای محمد رضا ملکی

مسئول بخش اطلاعات سلامت :  آقای بهمن خنجری

واحد بهداشت محیط  خانم فریبا خزایی

واحد بهداشت حرفه ای  خانم خدیجه رستمی

واحد تغذیه  خانم سما رسایی

واحد مددکاری  خانم الهه کتابی

واحد بهبود کیفیت  خانم پریسا قلایی

واحد تجهیزات پزشکی  خانم نیلوفر نیکرو

کنترل عفونت : خانم سمیه محمدی

 

واحدهای پاراکلینیک

تصویر برداری   کارشناس مسئول آقای ابراهیم امجدیان

آزمایشگاه   کارشناس مسئول آقای نادر یادگاری

بانک خون   کارشناس مسئول آقای هوشمند خانــــی

 

 

 


 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۷ دی ۱۴۰۱ ۲۳:۰۸