معرفی بیمارستان معاون

مرحوم دکتر حسین معاون

مشخصات عمومی
مقدمه :
بیمارستان معاون صحنه تنها بیمارستان شهرستان صحنه می باشد که حدود 60 سال قدمت داشته و در زمینه های تخصصهای پایه و کلینیکی به مردم شریف منطقه صحنه ارائه خدمت می نماید، این بیمارستان در شرق شهرستان واقع شده است و در مسیر بزرگراه کربلا قرار دارد .
 
شناسنامه بیمارستان :
نام بیمارستان : دکتر معاون                       
شهرستان : صحنه                             
استان : کرمانشاه
آدرس : صحنه – بلوار امام - بیمارستان معاون          
تلفن : 0833224371      و      08383222571
تلفکس : 08383222572                            
کد پستی : 4499-9-6746
تعداد تخت مصوب : 64 تخت
تعداد تخت فعال :   49تخت
درجه ارزشیابی : 2 

 

 

کادر مسئول فنی :
1- مسئول فنی بیمارستان : دکتر لطف الله فیضی برناجی 
2- مسئول فنی آزمایشگاه :دکتر مرجان سادات عباس زاده
3- مسئول فنی داروخانه : دکتر هادی اندیشه
4- مسئول فنی رادیولوژی و سونوگرافی : دکتر محسن فتاحی