دکتر حسین رحیمی

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه


۱  

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، دکتر حسین رحیمی به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه منصوب گردید.

 

 سوابق تحصیلی و اجرایی :
 دکتر حسین رحیمی، متولد سال ۱۳۶۶ و فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ است.
 
وی سابقه ریاست بیمارستان شهدای سرپل ذهاب از شهریورماه سال ۹۷ را در کارنامه مدیریتی خود دارد.