مدیر شبکه :

دکتر احسان مهری


دکتر مهری

سوابق اجرایی در دانشگاه :

- پزشک خانواده مرکز تازه آباد ثلاث باباجانی

- مسئول و پزشک مرکز بهداشتی درمانی امام خمینی (ره) سنقر

- ریاست بیمارستان امام خمینی سنقر

- پزشک شهری و پزشک تالاسمی شهرستان صحنه

- سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

- مدیر امور عمومی دانشگاه

- مدیر شبکه بهداشت و درمان سرپل ذهاب

- مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه از تاریخ 95/8/22

 

ارتباط با مدیر شبکه :

تلفن دفتر :48327374

پست الکترونیکی : ehsan.mehri@kums.ac.ir