رسانه جدید

 

 

دکتر فریدون نوری

 مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه


 
 

 سوابق تحصیلی و اجرایی :

 

دکتر نوری متولد 1346 و فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 76 می باشد.

از سوابق اجرایی وی می توان به معاون درمان و ریاست بیمارستان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه، معاون درمان و معاون اجرایی شبکه بهداشت شهرستان کرمانشاه، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان روانسر، مدیر بیمارستان فارابی کرمانشاه و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گیلان غرب اشاره کرد. 

 تاریخ بروزرسانی : ۲۳ آبان ۱۴۰۱ ۲۰:۰۷