معرفی ریاست

 
ریاست بیمارستان:

دکتر تیمور کمری

متخصص بیماری های داخلی

دکتر کمری


مدیریت بیمارستان:

وحید حاتمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری 

      


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۲۰:۴۴