مسئول واحد آموزش سلامت:

میترا قهرمانی 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش بهداشت

 

آشنایی با واحد:

واحد آموزش سلامت به عنوان یکی از قدیمی ترین واحد های وزارت بهداشت بیش از 50 سال ازقدمت آن می گذرد. این واحد ابتدا با بررسی مشکلات بهداشتی منطقه تحت پوشش و اولویت بندی آنها و تجزیه وتحلیل وضعیت موجود و با تعیین اهداف کلی و اختصاصی واستراتژیها و بیان فعالیتهای مشخص، همراه با ارائه جدول زمان بندی فعالیتها (جدول گانت) وظیفه خود را در حل مشکلات ایفاد می نماید.
به طور کلی واحد آموزش سلامت در حال حاضر با برنامه ریزی عملیاتی نقش خود را در رفع  هر یک از مشکلات بهداشتی نشان می دهد.
               
رسالت واحد آموزش سلامت:
 
واحد آموزش سلامت زیر نظر ریاست مرکز بهداشت شهرستان انجام وظیفه می نماید. این واحد با استفاده از توانایی ها و امکانات موجود، وظیفه خود می داند با توانمند سازی جامعه در شناخت عوامل تاثیر گذار بر سلامت فردی و اجتماعی و ارائه الگوهایی در زمینه شیوه زندگی سالم در کاهش بیماری ها و مرگ و میر و ایجاد زندگی با نشاط برای افراد نقش اساسی ایفاد می نماید و همواره تلاش می کند تا با مدیریت صحیح برنامه های آموزشی مورد نیاز ، تعهد خود را به جامعه، گیرندگان خدمت، کارکنان، دولت و سایر ذی نفعان بگونه ای انجام دهد که منجر به افزایش دانش به منظور تغییر نگرش و رفتار برای ارتقاء کیفیت زندگی افراد گردد.
ما اعتقاد داریم نیروی انسانی با ارزش ترین منبع سازمان هستند و بدین منظور افزایش دانش و معارت افراد را در اولویت قرار داده و با توانمند سازی کارکنان و حفظ حرمت بستر را برای جلب مشارکت آنان در تصمیم گیری و برنامه ریزی ها فراهم می کنیم.
بطور مستمر تلاش می کنیم تا مشارکت موثر تمام بخشها ی توسعه (ادارات، ارگانها و سازمانهای مرتبط) در استان را جهت طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه های سلامت جلب کرده و به ایجاد ارتباط صحیح درون و بین بخشی اقدام می نمائیم و همواره در راستای سیاستها و استراتژیهای کلان وزارت متبوع حرکت می کنیم.

تاریخ بروزرسانی : ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۹:۴۶