معرفی واحد

 

کارشناس مسئول آمار:

آمنه عزیزی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

 

 

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات:

 مهندس مرتضی نظری

مدرک تحصیلی: مهندسی کامپیوتر


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۱:۳۸