مدیر امور اداری شبکه :

مهندس تیمور نوری

 

تاریخ بروزرسانی : ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ۲۳:۰۰