اماکن عمومی

بهداشت اماکن عمومی

          - اماکن مشمول ماده 13 این شهرستان 1067 مورد است.

          - اماکن عمومی غیر مشمول ماده 13 این شهرستان 1532 مورد است.


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۰۹:۰۳