تماس با گروه بیماریها

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان صحنه همه روزه در ساعات اداری و بعدازظهرها تا ساعت 18 با شماره تماس08348322569 بصورت مستقیم آماده دریافت گزارش بیماریها می باشد.