بهداشت مراکز ،اماکن و مواد غذایی

نظارت و کنترل وضعیت بهداشتی مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی مشمول وغیرمشمول و اماکن بین راهی
- نظارت براجرای مقرارت ماده 13 قانون وفعالیتهای شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به ماده13قانون وتعزیرات حکو.متی
- نظارت و کنترل وضعیت بهداشتی واحدهای خبازی استان وکنترل مستمرروندحذف مصرف جوش شیرین ازنان
- نظارت بر روندمعرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره
- نظارت و کنترل سنجش ید در نمکهای خوراکی تصفیه یددار وجلوگیری ازعرضه نمکهای غیرتصفیه
- راهبری برنامه‌های استانی و شهرستانی درزمینه بهداشت موادغذایی واماکن عمومی وبرگزاری جلسات وبرنامه های آموزشی
- شرکت در طرحهای ملی ، کشوری و استانی و برنامه های بین بخشی وجلب مشارکت مردمی
- نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه های صنوف
- رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه تخلفات بهداشتی مراکز واماکن عمومی و بین راهی و بهداشت مواد غذایی
- نظارت بر نمونه برداری مواد غذایی مشکوک و نتایج آزمایشگاه ونحوه معدوم نمودن مواد غذایی فاسد توسط بازرسین بهداشت محیط
- طرح موضوع مشکلات ومعضلات بهداشت موادغذایی در کارگروه تخصصی سلامت وامنیت موادغذایی استانداری و شهرستان های تابعه
- اجرای طرح توسعه و تشدید نظارت بر بهداشت مواد غذایی در غالب طرح تشدیددرساعات غیراداری و فوریت های سلامت محیط
- اجرای طرح امنیت غذا و راهبری برنامه HACCP در سطح مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی استان
- اجرای طرح بسج سلامت نوروزی ، ایام محرم، ماه مبارک رمضان، راهیان نور و سالگرد ارتحال امام و ...
- جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی مشمول و غیر مشمول و اماکن بین راهی
- تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت مواد غذایی واماکن عمومی مشمول وغیرمشمول و اماکن بین راهی
- نظارت وارزشیابی مستمر بر فعالیتهای مراکز بهداشت شهرستانها و ارائه پسخوراند
- تهیه و تدوین طرح‌های تحقیقاتی بهداشت موادغذایی واماکن در قالب کمیته‌های علمی

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۰۹:۲۱