فعالیت ها و برنامه ها :                                                                                                                

توانمندسازی کارشناسان :
پیش بینی، همکاری و هماهنگی در برگزاری کارگاه های آموزشی اختصاصی (دوازده کارگاه آموزشی با مجوز مرکز مدیریت) جهت کارشناسان ستادی
کارگاه های آموزشی پیش بینی شده به شرح ذیل می باشد :
- کارگاه آموزشی احیاء قلبی –ریوی
- کارگاه آموزشی بهداشت محیط مدارس
- کارگاه آموزشی شیوه زندگی سالم در سالمندان
- کارگاه مشاوره تنظیم خانواده
- کارگاه آموزشی دستورالعمل بیمه روستایی
- کارگاه آموزشی بیماریهای مشترک انسان و دام
- کارگاه آموزشی معاینات سلامت دانش آموزان
- کارگاه آموزشی تغذیه دوران تحصیل
- کارگاه آموزشی مدیریت پسماند
- کارگاه آموزشی بیماریهای روانی
- کارگاه آموزشی بیماریهای واگیر
- کارگاه آموزشی اصول بهداشت کشاورزی

 

توانمندسازی کارکنان:
  • پیش بینی کارگاه ها و جلسات آموزشی مطابق نیاز سنجی انجام شده از کارکنان سایر گروه ها
  •  همکاری و هماهنگی در برگزاری کارگاه های آموزشی اختصاصی جهت کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
  • برگزاری پنج دوره کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوی با همکاری مرکز فوریتهای پزشکی
  • برگزاری دوره های بازآموزی بهورزان در زمینه شیوه ها و روشهای آموزشی
  • برگزاری جلسات آموزشی در زمینه مباحث اختصاصی آموزش سلامت جهت رابطان آموزش و پرسنل رده میانی
               
برنامه های مشارکتی :
بسیج سازندگی :
در راستای توسعه وتقویت محیط های حامی سلامت بویژه نیروی مقاومت بسیج تفاهم نامه ای درمورخ 88/9/11 فی ما بین ناحیه مقاومت بسیج سپاه و شبکه بهداشت و درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه منعقد گردید که بدنبال اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه، اقداماتی انجام گرفت.
 
 حوزه های علمیه :
آموزش سلامت آن بخش از مراقبتهای بهداشتی است که برتاثیر عوامل رفتاری برسلامت تکیه نموده وبا مردمی آغاز می شود که سالم بوده و علاقه مند به توسعه معیارهای سلامت فردی و اجتماعی هستند.
بدیهی است نیل به این هدف نیاز مند همکاری و مشارکت گسترده کلیه سازمانها و نها دهای اجتماعی می باشد در جامعه دینی ما نقش روحانیت در عرصه های مختلف علمی وفرهنگی بر هیچ کس پوشیده نیست.
آموزش سلامت وقتی موثر است که از سوی افرادی معتبر و دارای نفوذ در مخاطبان ارائه گردد.
 
فعالیتهای برون بخشی :
  • تشکیل جلسات آموزشی به مناسبت های مختلف بهداشتی جهت رابطین ادارات، ارسال پمفلت، تراکتهای آموزشی به ادارات
  • تشکیل کمیته های برون بخشی با نمایندگان ادارات جهت بزرگداشت مناسبت های بهداشتی
 
تدوین برنامه عملیاتی سالیانه:
  •  ارزشیابی برنامه های آموزش سلامت
  • تشکیل کمیته های علمی آموزش سلامت
  • پایش، نظارت، کنترل و ارزیابی فعالیت ها در مراکز و خانه های بهداشت
 

 

 
 
 تاریخ بروزرسانی : ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ۲۳:۰۸