مرکز مدیریت بحران شرق استان

در دی ماه 1393، شهرستان صحنه بنا بر موقعیت ژئولوژیک، قرار جغرافیایی، امکانات مواصلاتی و همچنین بدلیل آمار بلایای طبیعی در حوزه قرارگیری آن، بنا به حکم ریاست دانشگاه، بعنوان مرکز مدیریت بحران شرق استان با هدف پشتیبانی از شهرستان های کنگاور، هرسین و سنقر برگزیده شد.