معرفی واحد

مدیر مالی شبکه :

شهره قانعی

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

 

مسئول رسیدگی:

حجت مرادی 

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

  

کارشناس حسابداری

  مرتضی شورچه 

تحصیلات:کارشناس ارشد مدیریت مالی 

 

 کارشناس حسابداری :

مرجان خاموشی

تحصیلات: کارشناس تغذیه


 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ ۱۰:۱۱