تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۴,۰۹۸,۷۴۳ نفر
۱,۰۸۱ نفر
۶,۵۶۹ نفر
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
۱۶,۰۹۷ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۲۱ ۳   کاربر ۵   صفحه
۰۱/۲۰ ۲۹   کاربر ۵۶   صفحه
۰۱/۱۹ ۲۴   کاربر ۳۷   صفحه
۰۱/۱۸ ۱۶   کاربر ۲۰   صفحه
۰۱/۱۷ ۱۵   کاربر ۵۳   صفحه
۰۱/۱۶ ۲۲   کاربر ۵۶   صفحه
۰۱/۱۵ ۲۳   کاربر ۳۳   صفحه
۰۱/۱۴ ۱۲   کاربر ۳۲   صفحه
۰۱/۱۳ ۱۷   کاربر ۲۲   صفحه
۰۱/۱۲ ۱۹   کاربر ۳۸   صفحه
۰۱/۱۱ ۲۳   کاربر ۸۶   صفحه
۰۱/۱۰ ۵۲   کاربر ۷۹   صفحه
۰۱/۰۹ ۲۹   کاربر ۶۹   صفحه
۰۱/۰۸ ۲۳   کاربر ۷۰   صفحه
۰۱/۰۷ ۳۰   کاربر ۶۵   صفحه
۰۱/۰۶ ۳۰   کاربر ۵۴   صفحه
۰۱/۰۵ ۱۶   کاربر ۳۲   صفحه
۰۱/۰۴ ۲۷   کاربر ۵۷   صفحه
۰۱/۰۳ ۲۳   کاربر ۴۴   صفحه
۰۱/۰۲ ۱۶   کاربر ۷۳   صفحه
۰۱/۰۱ ۱۵   کاربر ۴۸   صفحه
۱۲/۲۹ ۳۴   کاربر ۹۳   صفحه
۱۲/۲۸ ۲۸   کاربر ۵۷   صفحه
۱۲/۲۷ ۴۰   کاربر ۶۴   صفحه
۱۲/۲۶ ۲۶   کاربر ۶۲   صفحه
۱۲/۲۵ ۲۱   کاربر ۳۶   صفحه
۱۲/۲۴ ۲۹   کاربر ۶۱   صفحه
۱۲/۲۳ ۲۶   کاربر ۴۰   صفحه
۱۲/۲۲ ۲۹   کاربر ۵۳   صفحه
۱۲/۲۱ ۳۸   کاربر ۹۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۴۰۹ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱,۳۶۲ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۶۷۱ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۵۳۲ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۴۱۵ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۶۵۳ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۶۰ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۶۲۱ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۷۱۹ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲,۱۱۴ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۹۵۶ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲,۳۹۷ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲,۵۷۷ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲,۰۱۰ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۸۶۳ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۴۵۳ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۳۴۴ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱,۳۸۹ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۴۸۰ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۵۴۰ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱,۸۸۵ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۵۷۶ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۶۶۰ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲,۰۰۸ ۶ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۵۵۹,۷۸۴ ۳۹ %
ZZZ
ZZZ
۷۱۱,۹۹۵ ۱۸ %
USA
USA
۵۵۳,۹۱۵ ۱۴ %
DEU
DEU
۳۷۸,۰۸۸ ۱۰ %
ROM
ROM
۲۳۸,۷۰۲ ۶ %
GBR
GBR
۸۵,۴۸۰ ۲ %
RUS
RUS
۸۱,۸۶۴ ۲ %
CHN
CHN
۷۷,۷۱۴ ۲ %
JPN
JPN
۶۶,۴۷۴ ۲ %
FRA
FRA
۵۳,۵۹۷ ۱ %
DNK
DNK
۲۹,۹۲۴ ۱ %
CAN
CAN
۲۷,۴۷۵ ۱ %
UKR
UKR
۲۶,۸۶۵ ۱ %
SEN
SEN
۱۸,۳۶۰ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۵۲۷ ۰ %
NLD
NLD
۱۵,۷۴۴ ۰ %
AUS
AUS
۱۰,۱۸۰ ۰ %
KOR
KOR
۹,۰۴۷ ۰ %
GRC
GRC
۸,۳۳۱ ۰ %
ITA
ITA
۸,۰۹۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۹,۰۹۲ ۵۷ %
Firefox
Firefox
۲,۳۰۲ ۱۵ %
Other
Other
۱,۵۵۵ ۱۰ %
Mozilla
Mozilla
۹۵۹ ۶ %
IE 9.0
IE 9.0
۵۱۹ ۳ %
Safari
Safari
۵۱۰ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۵۶ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۵۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۴۹ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۹۵ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۷۲ ۰ %
Edge
Edge
۵۹ ۰ %
Opera
Opera
۲۴ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۶,۷۹۷ ۴۴ %
Windows 7 ۲,۸۴۴ ۱۸ %
Other ۲,۶۱۴ ۱۷ %
Vista ۱,۱۵۱ ۷ %
Windows 10 ۹۵۱ ۶ %
iOS ۴۵۷ ۳ %
Windows 8 ۳۱۳ ۲ %
Android ۱۷۳ ۱ %
XP ۱۷۲ ۱ %
Windows 2003 ۱۹ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
فیش حقوقی ۶۱
فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۹
فیش حقوق ۱۹
فیش ۱۹
دریافت فیش حقوقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۳
بیمارستان معاون صحنه ۱۳
عروق ۱۲
مناقصه ۱۱
سل وجذام ۱۱
مزایده ۱۰
tprs.kums.ac.ir:81 ۶
تماس ۶
شبکه بهداشت صحنه ۶
پروپوزال روستای سالم ۶
روز جهانی تخم مرغ ۵
فیش حقوق کارکنان ۵
برنامه استراتژیک ۵
هیپوتیروئیدی نوزادان ۵
بهورزی ۵
شبکه بهداشت شهرستان صحنه ۵
برنامه بهداشت روان کشوری ۵
ارتقا رتبه کارکنان وزارت بهداشت ۵
بهداشت کشاورزی ۵
دکتر معاون ۴
عوامل زیان آور محیط کار سنجش ۴
فیش حقوقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴
نرم افزار ۴
نرم افزار نشانگر رنگی ۴
آب وفاضلاب کرمانشاه ۴
حقوق ۴
سامانه ثبت اطلاعات سوئ مصرف مواد ایران ۴
برنامه استراتژیک مبارزه با بیماریها ۴
بهداشت اماکن عمومی ۴
بیمه تکمیلی جانبازان ۴
دستور العمل شرایط محیط اموزشگاه ۴
پیشگیری ازحوادث خانگی ۴
دکتر تیمور کمری ۴
ثبت کلرسنجی شبکه لوله کشی آب روستا ۴
نوبت دهی ویزیت قلب و عروق صحنه ۴
نوبت دهیمتخصص قلب و عروق : دکتر لطف اله فیضی برناجی ۴
فیش حقوقی کارکنان ۴
دریافت نوبت ۴
شیوع سقط خودبخودی در کرمانشاه ۴
بهداشت واد غذایی ۴
ارگونومی واهمیت ان ۴
طیف سلامتی ۴
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ۴
دستور العمل شیمی درمانی ۴
مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت ۴
دانلود رایگان شیوه نامه زندگی سالم در دوره سالمندی ۴