تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۶,۱۷۳,۶۷۹ نفر
۸۰۱ نفر
۱۰,۶۶۶ نفر
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
۱۶,۰۹۷ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۹/۰۴ ۷   کاربر ۷   صفحه
۰۹/۰۳ ۱۶   کاربر ۲۰   صفحه
۰۹/۰۲ ۱۵   کاربر ۳۹   صفحه
۰۹/۰۱ ۵۸۳   کاربر ۵۹۷   صفحه
۰۸/۳۰ ۲۰   کاربر ۴۳   صفحه
۰۸/۲۹ ۸۰   کاربر ۱۱۲   صفحه
۰۸/۲۸ ۱۴   کاربر ۲۸   صفحه
۰۸/۲۷ ۱۷   کاربر ۴۲   صفحه
۰۸/۲۶ ۲۲۵   کاربر ۲۴۸   صفحه
۰۸/۲۵ ۳۲   کاربر ۴۶   صفحه
۰۸/۲۴ ۱۷   کاربر ۲۹   صفحه
۰۸/۲۳ ۱۷   کاربر ۳۷   صفحه
۰۸/۲۲ ۱۹   کاربر ۲۸   صفحه
۰۸/۲۱ ۹۲   کاربر ۱۲۴   صفحه
۰۸/۲۰ ۲۰   کاربر ۶۶   صفحه
۰۸/۱۹ ۲۳۷   کاربر ۳۱۴   صفحه
۰۸/۱۸ ۲۰   کاربر ۵۰   صفحه
۰۸/۱۷ ۲۶   کاربر ۴۵   صفحه
۰۸/۱۶ ۱۱   کاربر ۴۶   صفحه
۰۸/۱۵ ۱۳   کاربر ۲۰   صفحه
۰۸/۱۴ ۱۵   کاربر ۷۵   صفحه
۰۸/۱۳ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۸/۱۲ ۱۲   کاربر ۱۰۹   صفحه
۰۸/۱۱ ۱۶   کاربر ۲۴   صفحه
۰۸/۱۰ ۵۱   کاربر ۹۷   صفحه
۰۸/۰۹ ۷   کاربر ۱۶   صفحه
۰۸/۰۸ ۱۳   کاربر ۱۷   صفحه
۰۸/۰۷ ۱۷   کاربر ۳۳   صفحه
۰۸/۰۶ ۱۵   کاربر ۴۶   صفحه
۰۸/۰۵ ۱۲   کاربر ۷۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲,۰۲۹ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۲,۰۶۶ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۰۹۱ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۸۶۸ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۸۰۹ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۲۰۷ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۷۶۲ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۷۲۷ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۲,۵۶۱ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲,۸۳۱ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲,۸۵۸ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۳,۵۹۲ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴,۳۲۳ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲,۷۹۵ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲,۳۲۷ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۹۷۸ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۸۵۰ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲,۰۵۱ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۸۸۸ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۹۷۸ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲,۳۱۲ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲,۲۲۵ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲,۲۹۳ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲,۴۳۲ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲,۳۵۸,۲۴۷ ۳۹ %
ZZZ
ZZZ
۹۹۵,۱۹۴ ۱۷ %
USA
USA
۸۴۷,۲۱۳ ۱۴ %
DEU
DEU
۴۷۳,۵۶۰ ۸ %
ROM
ROM
۴۵۱,۱۰۰ ۸ %
CHN
CHN
۱۹۲,۳۹۳ ۳ %
GBR
GBR
۱۳۶,۳۲۳ ۲ %
RUS
RUS
۱۲۵,۵۰۰ ۲ %
JPN
JPN
۱۱۴,۹۱۳ ۲ %
FRA
FRA
۵۸,۷۱۱ ۱ %
DNK
DNK
۴۱,۶۴۳ ۱ %
UKR
UKR
۴۱,۳۵۰ ۱ %
CAN
CAN
۳۴,۳۰۷ ۱ %
TUR
TUR
۲۷,۹۷۰ ۰ %
NLD
NLD
۲۰,۴۰۱ ۰ %
SEN
SEN
۱۸,۳۶۲ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۶۲۳ ۰ %
SWE
SWE
۱۳,۸۰۵ ۰ %
AUS
AUS
۱۳,۷۱۷ ۰ %
POL
POL
۱۱,۷۶۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۳,۵۲۰ ۵۵ %
Firefox
Firefox
۳,۴۲۴ ۱۴ %
Other
Other
۳,۴۰۰ ۱۴ %
Mozilla
Mozilla
۱,۱۰۴ ۵ %
Safari
Safari
۹۹۴ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۶۱۲ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۴۰۶ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۳۶۷ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۲۳ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۵۹ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۲۱ ۰ %
Edge
Edge
۸۲ ۰ %
Opera
Opera
۵۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۹,۰۸۲ ۳۸ %
Windows 7 ۴,۶۲۶ ۲۰ %
Other ۴,۵۳۱ ۱۹ %
Windows 10 ۱,۹۲۲ ۸ %
Vista ۱,۲۰۶ ۵ %
Windows 8 ۸۸۰ ۴ %
iOS ۸۳۴ ۴ %
XP ۳۳۸ ۱ %
Android ۲۲۶ ۱ %
Windows 2003 ۳۲ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
فیش حقوقی ۶۱
فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۱
فیش حقوق ۱۹
فیش ۱۹
دریافت فیش حقوقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۴
بیمارستان معاون صحنه ۱۳
عروق ۱۲
سل وجذام ۱۲
مناقصه ۱۱
مزایده ۱۰
شبکه بهداشت صحنه ۱۰
سل وجذام وزارتخانه ۸
tprs.kums.ac.ir:81 ۶
تماس ۶
ارتقا رتبه کارکنان وزارت بهداشت ۶
بهداشت کشاورزی ۶
مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت ۶
پروپوزال روستای سالم ۶
روز جهانی تخم مرغ ۵
فیش حقوقی علوم پزشکی کرمانشاه ۵
تقدیر از خیرین ۵
فیش حقوق کارکنان ۵
بهداشت اماکن عمومی ۵
برنامه استراتژیک ۵
هیپوتیروئیدی نوزادان ۵
بهورزی ۵
شبکه بهداشت شهرستان صحنه ۵
برنامه بهداشت روان کشوری ۵
سامانه سل وجذام ۵
دکتر معاون ۴
عوامل زیان آور محیط کار سنجش ۴
فیش حقوقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴
نرم افزار ۴
نرم افزار نشانگر رنگی ۴
آب وفاضلاب کرمانشاه ۴
حقوق ۴
سامانه ثبت اطلاعات سوئ مصرف مواد ایران ۴
برنامه استراتژیک مبارزه با بیماریها ۴
بیمه تکمیلی جانبازان ۴
سامانه ارتقا کارکنان ۴
دستور العمل شرایط محیط اموزشگاه ۴
پیشگیری ازحوادث خانگی ۴
دکتر تیمور کمری ۴
ثبت کلرسنجی شبکه لوله کشی آب روستا ۴
نوبت دهی ویزیت قلب و عروق صحنه ۴
نوبت دهیمتخصص قلب و عروق : دکتر لطف اله فیضی برناجی ۴
فیش حقوقی کارکنان ۴
دریافت نوبت ۴
شیوع سقط خودبخودی در کرمانشاه ۴
بهداشت واد غذایی ۴