تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۲۳,۳۷۸,۳۷۱ نفر
۵,۹۴۹ نفر
۲۹,۹۰۵ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

3.235.180.193
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۹/۰۷ ۲۵   کاربر ۲۶   صفحه
۰۹/۰۶ ۲۷   کاربر ۴۳   صفحه
۰۹/۰۵ ۲۴   کاربر ۲۵   صفحه
۰۹/۰۴ ۸   کاربر ۱۴   صفحه
۰۹/۰۳ ۱۳   کاربر ۳۲   صفحه
۰۹/۰۲ ۲۴   کاربر ۱۷۳   صفحه
۰۹/۰۱ ۲۱   کاربر ۷۶   صفحه
۰۸/۳۰ ۱۷   کاربر ۹۴   صفحه
۰۸/۲۹ ۲۱   کاربر ۱۱۱   صفحه
۰۸/۲۸ ۱۷   کاربر ۵۲   صفحه
۰۸/۲۷ ۱۴   کاربر ۹۱   صفحه
۰۸/۲۶ ۱۴   کاربر ۲۹۴   صفحه
۰۸/۲۵ ۱۷   کاربر ۱۲۷   صفحه
۰۸/۲۴ ۱۹   کاربر ۱۸۲   صفحه
۰۸/۲۳ ۱۲   کاربر ۹۹   صفحه
۰۸/۲۲ ۱۸   کاربر ۷۷   صفحه
۰۸/۲۱ ۲۵   کاربر ۴۴   صفحه
۰۸/۲۰ ۱۵   کاربر ۲۶   صفحه
۰۸/۱۹ ۱۹   کاربر ۴۴   صفحه
۰۸/۱۸ ۵۲   کاربر ۷۹   صفحه
۰۸/۱۷ ۳۱   کاربر ۸۳   صفحه
۰۸/۱۶ ۲۵   کاربر ۴۵   صفحه
۰۸/۱۵ ۳۹   کاربر ۷۲   صفحه
۰۸/۱۴ ۳۱   کاربر ۵۷   صفحه
۰۸/۱۳ ۱۰   کاربر ۵۴   صفحه
۰۸/۱۲ ۱۶   کاربر ۴۸   صفحه
۰۸/۱۱ ۱۹   کاربر ۶۴   صفحه
۰۸/۱۰ ۲۲۴   کاربر ۲۳۱   صفحه
۰۸/۰۹ ۱۸   کاربر ۸۳   صفحه
۰۸/۰۸ ۱۰   کاربر ۵۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷,۱۰۹ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۶,۷۲۱ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۶,۰۱۹ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۵,۵۷۳ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۴,۴۳۴ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۵,۲۷۸ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۴,۵۴۲ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۶,۲۴۸ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۸,۴۷۴ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۹,۸۱۰ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۹,۲۹۷ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۹,۷۹۸ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۰,۳۱۵ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۸,۷۴۴ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۸,۸۹۹ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸,۱۹۸ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷,۱۴۸ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷,۳۹۲ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸,۴۷۰ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷,۵۳۳ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷,۱۷۲ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷,۱۳۴ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۷,۶۳۷ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷,۶۰۶ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۷,۵۳۰,۰۹۶ ۳۳ %
SWE
SWE
۶,۹۷۱,۶۳۱ ۳۰ %
ZZZ
نامشخص
۱,۹۳۸,۱۳۵ ۸ %
USA
USA
۱,۹۳۰,۷۹۰ ۸ %
ROM
ROM
۱,۴۶۵,۳۵۵ ۶ %
DEU
DEU
۱,۱۵۶,۸۱۲ ۵ %
JPN
JPN
۳۳۵,۵۸۷ ۱ %
CHN
CHN
۲۷۵,۵۶۱ ۱ %
POL
POL
۲۷۰,۵۱۷ ۱ %
GBR
GBR
۲۶۷,۷۷۰ ۱ %
RUS
RUS
۲۴۷,۹۳۶ ۱ %
DNK
DNK
۱۱۶,۱۰۱ ۱ %
TUR
TUR
۸۱,۲۸۸ ۰ %
UKR
UKR
۷۹,۴۰۱ ۰ %
FRA
FRA
۷۱,۷۳۷ ۰ %
CAN
CAN
۵۸,۹۲۲ ۰ %
SEN
SEN
۵۶,۹۲۴ ۰ %
AUS
AUS
۵۶,۶۸۲ ۰ %
NLD
NLD
۴۲,۸۹۵ ۰ %
ESP
ESP
۳۹,۸۹۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۹۲,۵۰۴ ۷۰ %
Chrome
Chrome
۲۶,۸۰۰ ۲۰ %
Other
Other
۵,۹۵۸ ۵ %
Safari
Safari
۱,۸۰۴ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۱,۵۹۱ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۸۳۰ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۷۷۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۸۲ ۰ %
Opera
Opera
۲۷۲ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۵۶ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۷۵ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۶۲ ۰ %
Edge
Edge
۱۵۴ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱۵,۹۹۶ ۳۸ %
Windows 7 ۸,۷۳۸ ۲۱ %
Other ۷,۴۱۳ ۱۸ %
Windows 10 ۳,۵۴۳ ۸ %
Windows 8 ۲,۱۷۵ ۵ %
iOS ۱,۴۶۴ ۳ %
Vista ۱,۳۳۹ ۳ %
XP ۹۲۰ ۲ %
Android ۳۷۸ ۱ %
Windows 2003 ۶۰ ۰ %
FreeBSD ۲ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
تنظیم خانواده ۶۴
فیش حقوقی ۶۱
پیشگیری از بارداری ۴۱
فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۶
دریافت فیش حقوقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۲
فیش حقوق ۱۹
فیش ۱۹
سل وجذام ۱۴
بیمارستان معاون صحنه ۱۳
عروق ۱۲
مناقصه ۱۱
شبکه بهداشت صحنه ۱۱
مزایده ۱۰
سل وجذام وزارتخانه ۸
تقدیر از خیرین ۷
بهداشت کشاورزی ۷
tprs.kums.ac.ir:81 ۶
فیش حقوقی علوم پزشکی کرمانشاه ۶
تماس ۶
سامانه ارتقا کارکنان ۶
دکتر تیمور کمری ۶
ارتقا رتبه کارکنان وزارت بهداشت ۶
شبکه بهداشت و درمان صحنه ۶
مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت ۶
پروپوزال روستای سالم ۶
سامانه سل وجذام ۶
دریافت فیش حقوقی کارکنان علوم پزشکی کرمانشاه ۶
مدیریت اخبار منتشر شده ۶
روز جهانی تخم مرغ ۵
فیش حقوق کارکنان ۵
بهداشت اماکن عمومی ۵
برنامه استراتژیک ۵
هیپوتیروئیدی نوزادان ۵
بهورزی ۵
شبکه بهداشت شهرستان صحنه ۵
برنامه بهداشت روان کشوری ۵
سامانه ارتقا رتبه وزارت بهداشت ۵
دکتر معاون ۴
عوامل زیان آور محیط کار سنجش ۴
فیش حقوقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴
نرم افزار ۴
نرم افزار نشانگر رنگی ۴
آب وفاضلاب کرمانشاه ۴
حقوق ۴
سامانه ثبت اطلاعات سوئ مصرف مواد ایران ۴
برنامه استراتژیک مبارزه با بیماریها ۴
بیمه تکمیلی جانبازان ۴
دستور العمل شرایط محیط اموزشگاه ۴
زندگینامه دکتر معاون ۴
پیشگیری ازحوادث خانگی ۴