تعداد بازدیدکنندگان

۱۲ نفر
۱۶,۳۵۰,۰۳۷ نفر
۲,۲۳۰ نفر
۹,۸۹۰ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

3.236.16.13
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۶ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۲۵ ۹   کاربر ۱۰   صفحه
۰۶/۲۴ ۱۴   کاربر ۶۱   صفحه
۰۶/۲۳ ۱۲   کاربر ۵۷   صفحه
۰۶/۲۲ ۳۵   کاربر ۶۴   صفحه
۰۶/۲۱ ۱۸۶   کاربر ۲۱۱   صفحه
۰۶/۲۰ ۱۲۱   کاربر ۱۳۷   صفحه
۰۶/۱۹ ۳۳۵   کاربر ۳۳۶   صفحه
۰۶/۱۸ ۵۷۴   کاربر ۵۹۱   صفحه
۰۶/۱۷ ۹۲   کاربر ۱۶۲   صفحه
۰۶/۱۶ ۲۷   کاربر ۳۷   صفحه
۰۶/۱۵ ۱۶   کاربر ۳۹   صفحه
۰۶/۱۴ ۱۰   کاربر ۲۵   صفحه
۰۶/۱۳ ۱۰   کاربر ۱۹   صفحه
۰۶/۱۲ ۸   کاربر ۲۷   صفحه
۰۶/۱۱ ۹   کاربر ۶۱   صفحه
۰۶/۱۰ ۱۱   کاربر ۱۸   صفحه
۰۶/۰۹ ۱۱   کاربر ۳۶   صفحه
۰۶/۰۸ ۴۷۱   کاربر ۴۸۱   صفحه
۰۶/۰۷ ۶,۶۵۴   کاربر ۶,۶۸۴   صفحه
۰۶/۰۶ ۴,۶۰۶   کاربر ۴,۶۲۴   صفحه
۰۶/۰۵ ۸۷۸   کاربر ۸۹۸   صفحه
۰۶/۰۴ ۵,۱۱۰   کاربر ۵,۱۴۶   صفحه
۰۶/۰۳ ۷,۲۹۶   کاربر ۷,۳۳۷   صفحه
۰۶/۰۲ ۹,۵۰۸   کاربر ۹,۵۳۰   صفحه
۰۶/۰۱ ۹,۲۴۴   کاربر ۹,۳۲۵   صفحه
۰۵/۳۱ ۹,۴۱۹   کاربر ۹,۴۴۳   صفحه
۰۵/۳۰ ۹,۶۲۴   کاربر ۹,۶۵۶   صفحه
۰۵/۲۹ ۸,۷۵۸   کاربر ۸,۷۶۴   صفحه
۰۵/۲۸ ۸۷۰   کاربر ۸۸۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵,۸۲۶ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۶,۰۳۳ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۵,۰۰۲ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۴,۶۹۲ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۴,۲۴۹ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۵,۰۸۱ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۴,۳۱۸ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۵,۱۵۳ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۷,۳۷۴ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۷,۹۳۸ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷,۴۹۲ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۸,۰۷۲ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۹,۰۶۴ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۷,۶۰۲ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۸,۰۵۱ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶,۹۸۰ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶,۱۶۴ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶,۵۶۷ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۷,۸۳۷ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶,۰۹۷ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵,۸۷۰ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۶,۱۶۱ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶,۲۴۴ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶,۳۶۳ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
SWE
SWE
۶,۹۰۷,۰۱۶ ۴۳ %
IRN
IRN
۴,۰۰۰,۵۹۶ ۲۵ %
ZZZ
ZZZ
۱,۳۰۸,۱۰۳ ۸ %
USA
USA
۱,۱۲۲,۹۶۱ ۷ %
ROM
ROM
۸۴۴,۲۵۴ ۵ %
DEU
DEU
۶۷۷,۱۷۹ ۴ %
CHN
CHN
۲۲۸,۲۹۸ ۱ %
GBR
GBR
۲۰۳,۰۷۱ ۱ %
RUS
RUS
۱۷۲,۱۳۲ ۱ %
JPN
JPN
۱۶۳,۴۸۴ ۱ %
TUR
TUR
۷۴,۲۷۰ ۰ %
UKR
UKR
۶۴,۳۹۲ ۰ %
DNK
DNK
۶۴,۰۸۹ ۰ %
FRA
FRA
۶۳,۲۱۱ ۰ %
SEN
SEN
۵۴,۳۸۵ ۰ %
CAN
CAN
۴۴,۳۹۵ ۰ %
NLD
NLD
۳۲,۴۰۰ ۰ %
POL
POL
۲۸,۶۷۷ ۰ %
AUS
AUS
۲۶,۲۹۳ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۹۱۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۸۷,۹۶۲ ۷۴ %
Chrome
Chrome
۲۱,۴۶۹ ۱۸ %
Other
Other
۴,۸۸۸ ۴ %
Mozilla
Mozilla
۱,۴۹۰ ۱ %
Safari
Safari
۱,۳۶۱ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۷۲۳ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۲۸ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۴۱۰ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۴۶ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۶۷ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۵۳ ۰ %
Edge
Edge
۱۰۱ ۰ %
Opera
Opera
۸۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱۲,۱۲۷ ۳۶ %
Windows 7 ۷,۹۲۵ ۲۴ %
Other ۶,۲۸۲ ۱۹ %
Windows 10 ۲,۳۴۷ ۷ %
Windows 8 ۱,۶۳۵ ۵ %
Vista ۱,۲۸۸ ۴ %
iOS ۱,۱۲۹ ۳ %
XP ۴۵۸ ۱ %
Android ۲۹۸ ۱ %
Windows 2003 ۵۷ ۰ %
FreeBSD ۲ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
فیش حقوقی ۶۱
فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۶
دریافت فیش حقوقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۰
فیش حقوق ۱۹
فیش ۱۹
بیمارستان معاون صحنه ۱۳
عروق ۱۲
سل وجذام ۱۲
مناقصه ۱۱
مزایده ۱۰
شبکه بهداشت صحنه ۱۰
سل وجذام وزارتخانه ۸
تقدیر از خیرین ۷
بهداشت کشاورزی ۷
tprs.kums.ac.ir:81 ۶
فیش حقوقی علوم پزشکی کرمانشاه ۶
تماس ۶
دکتر تیمور کمری ۶
ارتقا رتبه کارکنان وزارت بهداشت ۶
مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت ۶
پروپوزال روستای سالم ۶
روز جهانی تخم مرغ ۵
فیش حقوق کارکنان ۵
بهداشت اماکن عمومی ۵
سامانه ارتقا کارکنان ۵
برنامه استراتژیک ۵
هیپوتیروئیدی نوزادان ۵
بهورزی ۵
شبکه بهداشت شهرستان صحنه ۵
برنامه بهداشت روان کشوری ۵
سامانه سل وجذام ۵
دکتر معاون ۴
عوامل زیان آور محیط کار سنجش ۴
فیش حقوقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴
نرم افزار ۴
نرم افزار نشانگر رنگی ۴
آب وفاضلاب کرمانشاه ۴
حقوق ۴
سامانه ثبت اطلاعات سوئ مصرف مواد ایران ۴
برنامه استراتژیک مبارزه با بیماریها ۴
بیمه تکمیلی جانبازان ۴
دستور العمل شرایط محیط اموزشگاه ۴
پیشگیری ازحوادث خانگی ۴
ثبت کلرسنجی شبکه لوله کشی آب روستا ۴
نوبت دهی ویزیت قلب و عروق صحنه ۴
نوبت دهیمتخصص قلب و عروق : دکتر لطف اله فیضی برناجی ۴
فیش حقوقی کارکنان ۴
دریافت نوبت ۴
شیوع سقط خودبخودی در کرمانشاه ۴
بهداشت واد غذایی ۴