تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۴,۸۳۹,۱۷۲ نفر
۲,۰۸۱ نفر
۵,۱۰۱ نفر
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
۱۶,۰۹۷ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۱۹ ۳   کاربر ۷   صفحه
۰۴/۱۸ ۸   کاربر ۱۵   صفحه
۰۴/۱۷ ۱۹   کاربر ۷۴   صفحه
۰۴/۱۶ ۷۲۰   کاربر ۷۳۳   صفحه
۰۴/۱۵ ۲۹   کاربر ۵۹   صفحه
۰۴/۱۴ ۱۴   کاربر ۱۰۱   صفحه
۰۴/۱۳ ۹   کاربر ۱۱   صفحه
۰۴/۱۲ ۲۳   کاربر ۸۷   صفحه
۰۴/۱۱ ۵۱   کاربر ۱۶۶   صفحه
۰۴/۱۰ ۱۱   کاربر ۲۷   صفحه
۰۴/۰۹ ۶۵   کاربر ۲۹۶   صفحه
۰۴/۰۸ ۱۲   کاربر ۱۲۰   صفحه
۰۴/۰۷ ۳۵   کاربر ۵۰   صفحه
۰۴/۰۶ ۱۱   کاربر ۱۸   صفحه
۰۴/۰۵ ۱۱   کاربر ۱۹   صفحه
۰۴/۰۴ ۱۶   کاربر ۴۴   صفحه
۰۴/۰۳ ۲۲   کاربر ۸۸   صفحه
۰۴/۰۲ ۱۶   کاربر ۶۰   صفحه
۰۴/۰۱ ۲۹۶   کاربر ۳۲۲   صفحه
۰۳/۳۱ ۱۱   کاربر ۴۴   صفحه
۰۳/۳۰ ۱۱   کاربر ۱۸   صفحه
۰۳/۲۹ ۱۷   کاربر ۶۵   صفحه
۰۳/۲۸ ۱۱   کاربر ۲۶   صفحه
۰۳/۲۷ ۲۹   کاربر ۵۴   صفحه
۰۳/۲۶ ۱۹   کاربر ۷۲   صفحه
۰۳/۲۵ ۲۰   کاربر ۶۱   صفحه
۰۳/۲۴ ۳۳   کاربر ۴۷   صفحه
۰۳/۲۳ ۳۰   کاربر ۵۳   صفحه
۰۳/۲۲ ۱۵   کاربر ۲۶   صفحه
۰۳/۲۱ ۲۱   کاربر ۳۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۵۹۲ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱,۵۷۵ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۹۷۱ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۶۷۵ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۶۰۶ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۸۸۶ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۶۲۲ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۴۱۸ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۲,۰۰۳ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲,۴۰۳ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲,۳۴۷ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۳,۰۱۶ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲,۹۶۵ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲,۳۸۷ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲,۰۷۲ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۶۶۷ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۵۶۹ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱,۶۷۴ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۶۶۶ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۷۵۳ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲,۰۷۶ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۷۵۲ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۸۵۷ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲,۲۰۰ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۸۵۱,۱۰۵ ۳۹ %
ZZZ
ZZZ
۸۰۷,۷۵۲ ۱۷ %
USA
USA
۶۵۳,۹۱۴ ۱۴ %
DEU
DEU
۴۱۴,۹۰۲ ۹ %
ROM
ROM
۳۰۲,۷۱۵ ۶ %
CHN
CHN
۱۱۹,۰۸۰ ۳ %
GBR
GBR
۹۷,۳۲۰ ۲ %
RUS
RUS
۹۶,۱۹۸ ۲ %
JPN
JPN
۸۶,۹۷۹ ۲ %
FRA
FRA
۵۶,۵۵۵ ۱ %
DNK
DNK
۳۳,۹۲۲ ۱ %
UKR
UKR
۳۲,۷۴۳ ۱ %
CAN
CAN
۳۰,۵۳۷ ۱ %
TUR
TUR
۲۷,۵۵۲ ۱ %
SEN
SEN
۱۸,۳۶۱ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۴۶۱ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۵۶۴ ۰ %
AUS
AUS
۱۱,۶۷۰ ۰ %
KOR
KOR
۹,۶۷۶ ۰ %
ITA
ITA
۹,۴۸۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۱,۱۳۵ ۵۷ %
Firefox
Firefox
۲,۸۱۲ ۱۴ %
Other
Other
۲,۳۳۱ ۱۲ %
Mozilla
Mozilla
۹۹۶ ۵ %
Safari
Safari
۶۶۶ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۵۵۲ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۸۸ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۹۲ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۸۴ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۱۱ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۹۵ ۰ %
Edge
Edge
۶۶ ۰ %
Opera
Opera
۲۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۷,۷۲۸ ۴۱ %
Windows 7 ۳,۴۲۸ ۱۸ %
Other ۳,۴۰۶ ۱۸ %
Windows 10 ۱,۶۰۱ ۸ %
Vista ۱,۱۶۹ ۶ %
Windows 8 ۶۶۳ ۳ %
iOS ۵۹۲ ۳ %
XP ۲۳۴ ۱ %
Android ۱۹۲ ۱ %
Windows 2003 ۲۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
فیش حقوقی ۶۱
فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۹
فیش حقوق ۱۹
فیش ۱۹
دریافت فیش حقوقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۴
بیمارستان معاون صحنه ۱۳
عروق ۱۲
سل وجذام ۱۲
مناقصه ۱۱
مزایده ۱۰
شبکه بهداشت صحنه ۸
سل وجذام وزارتخانه ۸
tprs.kums.ac.ir:81 ۶
تماس ۶
بهداشت کشاورزی ۶
پروپوزال روستای سالم ۶
روز جهانی تخم مرغ ۵
فیش حقوقی علوم پزشکی کرمانشاه ۵
تقدیر از خیرین ۵
فیش حقوق کارکنان ۵
برنامه استراتژیک ۵
هیپوتیروئیدی نوزادان ۵
بهورزی ۵
شبکه بهداشت شهرستان صحنه ۵
برنامه بهداشت روان کشوری ۵
ارتقا رتبه کارکنان وزارت بهداشت ۵
دکتر معاون ۴
عوامل زیان آور محیط کار سنجش ۴
فیش حقوقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴
نرم افزار ۴
نرم افزار نشانگر رنگی ۴
آب وفاضلاب کرمانشاه ۴
حقوق ۴
سامانه ثبت اطلاعات سوئ مصرف مواد ایران ۴
برنامه استراتژیک مبارزه با بیماریها ۴
بهداشت اماکن عمومی ۴
بیمه تکمیلی جانبازان ۴
دستور العمل شرایط محیط اموزشگاه ۴
پیشگیری ازحوادث خانگی ۴
دکتر تیمور کمری ۴
ثبت کلرسنجی شبکه لوله کشی آب روستا ۴
نوبت دهی ویزیت قلب و عروق صحنه ۴
نوبت دهیمتخصص قلب و عروق : دکتر لطف اله فیضی برناجی ۴
فیش حقوقی کارکنان ۴
دریافت نوبت ۴
شیوع سقط خودبخودی در کرمانشاه ۴
بهداشت واد غذایی ۴
ارگونومی واهمیت ان ۴
طیف سلامتی ۴
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ۴