تعداد بازدیدکنندگان

۱۴ نفر
۸,۳۹۳,۹۰۷ نفر
۱۳,۱۶۱ نفر
۱۳,۶۶۳ نفر
۲۴ دی ۱۳۹۹
۱۶,۱۰۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۲/۲۶ ۱۰   کاربر ۲۷   صفحه
۰۲/۲۵ ۱۵   کاربر ۲۶   صفحه
۰۲/۲۴ ۱۴   کاربر ۳۳   صفحه
۰۲/۲۳ ۱۷۲   کاربر ۱۸۵   صفحه
۰۲/۲۲ ۲۱   کاربر ۶۹   صفحه
۰۲/۲۱ ۱۷۱   کاربر ۱۸۱   صفحه
۰۲/۲۰ ۱۶   کاربر ۴۶   صفحه
۰۲/۱۹ ۱۲   کاربر ۴۷   صفحه
۰۲/۱۸ ۲۸۳   کاربر ۳۲۶   صفحه
۰۲/۱۷ ۱۵   کاربر ۶۶   صفحه
۰۲/۱۶ ۱۱   کاربر ۲۰   صفحه
۰۲/۱۵ ۱۴   کاربر ۳۶   صفحه
۰۲/۱۴ ۲۹   کاربر ۴۲   صفحه
۰۲/۱۳ ۱۴   کاربر ۲۸   صفحه
۰۲/۱۲ ۱۸   کاربر ۳۹   صفحه
۰۲/۱۱ ۱۶   کاربر ۲۶   صفحه
۰۲/۱۰ ۳۲   کاربر ۷۸   صفحه
۰۲/۰۹ ۴۰۹   کاربر ۴۱۱   صفحه
۰۲/۰۸ ۱۷۵   کاربر ۲۲۵   صفحه
۰۲/۰۷ ۱۸   کاربر ۲۷   صفحه
۰۲/۰۶ ۱۸   کاربر ۵۰   صفحه
۰۲/۰۵ ۱۴   کاربر ۴۸   صفحه
۰۲/۰۴ ۲۴   کاربر ۸۸   صفحه
۰۲/۰۳ ۱۰   کاربر ۲۰   صفحه
۰۲/۰۲ ۸۱   کاربر ۱۱۱   صفحه
۰۲/۰۱ ۱۸   کاربر ۴۳   صفحه
۰۱/۳۱ ۱۸   کاربر ۳۹   صفحه
۰۱/۳۰ ۱۲   کاربر ۱۹   صفحه
۰۱/۲۹ ۳۰۳   کاربر ۴۰۱   صفحه
۰۱/۲۸ ۵۶   کاربر ۱۷۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲,۵۶۰ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۲,۸۶۷ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۵۹۵ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۲۰۶ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۹۲۱ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲,۰۱۳ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۱,۰۴۹ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۲,۰۲۷ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۴,۰۲۸ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴,۵۱۲ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳,۸۷۸ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴,۴۳۷ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵,۴۸۷ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳,۹۷۴ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳,۳۵۲ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳,۰۴۲ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲,۵۹۴ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳,۰۰۵ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴,۴۱۹ ۶ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲,۷۱۵ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲,۷۱۸ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲,۷۰۹ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲,۹۲۷ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۳,۱۵۰ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳,۲۶۸,۴۷۱ ۴۰ %
ZZZ
ZZZ
۱,۱۸۴,۷۱۱ ۱۴ %
USA
USA
۱,۰۳۴,۷۸۳ ۱۳ %
ROM
ROM
۶۸۵,۰۲۳ ۸ %
DEU
DEU
۵۹۶,۵۰۲ ۷ %
SWE
SWE
۳۱۱,۴۲۳ ۴ %
CHN
CHN
۲۱۶,۴۷۹ ۳ %
GBR
GBR
۱۷۳,۰۰۳ ۲ %
RUS
RUS
۱۵۴,۱۶۹ ۲ %
JPN
JPN
۱۲۷,۷۰۵ ۲ %
TUR
TUR
۷۳,۱۰۲ ۱ %
FRA
FRA
۶۱,۰۴۴ ۱ %
UKR
UKR
۵۹,۴۸۲ ۱ %
DNK
DNK
۵۵,۲۳۹ ۱ %
CAN
CAN
۴۰,۹۶۸ ۱ %
SEN
SEN
۳۷,۷۱۰ ۰ %
NLD
NLD
۳۰,۱۵۸ ۰ %
POL
POL
۲۳,۴۱۲ ۰ %
AUS
AUS
۲۰,۳۵۸ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۶۹۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۹,۶۸۰ ۵۰ %
Firefox
Firefox
۱۰,۴۷۲ ۲۶ %
Other
Other
۴,۶۷۶ ۱۲ %
Mozilla
Mozilla
۱,۴۰۹ ۴ %
Safari
Safari
۱,۲۴۶ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۶۵۲ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۱۷ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۴۰۹ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۳۶ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۶۶ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۴۶ ۰ %
Edge
Edge
۹۲ ۰ %
Opera
Opera
۵۷ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱۰,۹۹۵ ۳۵ %
Windows 7 ۷,۴۲۹ ۲۴ %
Other ۶,۰۲۲ ۱۹ %
Windows 10 ۲,۲۰۸ ۷ %
Windows 8 ۱,۴۵۲ ۵ %
Vista ۱,۲۳۴ ۴ %
iOS ۱,۰۵۱ ۳ %
XP ۴۳۵ ۱ %
Android ۲۷۵ ۱ %
Windows 2003 ۵۲ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
فیش حقوقی ۶۱
فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۳
دریافت فیش حقوقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۰
فیش حقوق ۱۹
فیش ۱۹
بیمارستان معاون صحنه ۱۳
عروق ۱۲
سل وجذام ۱۲
مناقصه ۱۱
مزایده ۱۰
شبکه بهداشت صحنه ۱۰
سل وجذام وزارتخانه ۸
تقدیر از خیرین ۷
tprs.kums.ac.ir:81 ۶
فیش حقوقی علوم پزشکی کرمانشاه ۶
تماس ۶
دکتر تیمور کمری ۶
ارتقا رتبه کارکنان وزارت بهداشت ۶
بهداشت کشاورزی ۶
مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت ۶
پروپوزال روستای سالم ۶
روز جهانی تخم مرغ ۵
فیش حقوق کارکنان ۵
بهداشت اماکن عمومی ۵
برنامه استراتژیک ۵
هیپوتیروئیدی نوزادان ۵
بهورزی ۵
شبکه بهداشت شهرستان صحنه ۵
برنامه بهداشت روان کشوری ۵
سامانه سل وجذام ۵
دکتر معاون ۴
عوامل زیان آور محیط کار سنجش ۴
فیش حقوقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴
نرم افزار ۴
نرم افزار نشانگر رنگی ۴
آب وفاضلاب کرمانشاه ۴
حقوق ۴
سامانه ثبت اطلاعات سوئ مصرف مواد ایران ۴
برنامه استراتژیک مبارزه با بیماریها ۴
بیمه تکمیلی جانبازان ۴
سامانه ارتقا کارکنان ۴
دستور العمل شرایط محیط اموزشگاه ۴
پیشگیری ازحوادث خانگی ۴
ثبت کلرسنجی شبکه لوله کشی آب روستا ۴
نوبت دهی ویزیت قلب و عروق صحنه ۴
نوبت دهیمتخصص قلب و عروق : دکتر لطف اله فیضی برناجی ۴
فیش حقوقی کارکنان ۴
دریافت نوبت ۴
شیوع سقط خودبخودی در کرمانشاه ۴
بهداشت واد غذایی ۴