تعداد بازدیدکنندگان

۷ نفر
۲,۳۹۰,۰۱۷ نفر
۱,۶۷۹ نفر
۵,۵۴۰ نفر
۸ بهمن ۱۳۹۷
۷,۲۸۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۲۹ ۵   کاربر ۶   صفحه
۰۵/۲۸ ۲۰   کاربر ۴۱   صفحه
۰۵/۲۷ ۱۵   کاربر ۲۶   صفحه
۰۵/۲۶ ۳۵   کاربر ۱۰۷   صفحه
۰۵/۲۵ ۹   کاربر ۱۶   صفحه
۰۵/۲۴ ۱۰   کاربر ۱۹   صفحه
۰۵/۲۳ ۱۹   کاربر ۸۷   صفحه
۰۵/۲۲ ۸   کاربر ۲۱   صفحه
۰۵/۲۱ ۷   کاربر ۱۲   صفحه
۰۵/۲۰ ۱۴   کاربر ۴۷   صفحه
۰۵/۱۹ ۲۰   کاربر ۳۶   صفحه
۰۵/۱۸ ۱۴   کاربر ۳۰   صفحه
۰۵/۱۷ ۱۲   کاربر ۳۵   صفحه
۰۵/۱۶ ۱۵   کاربر ۲۱   صفحه
۰۵/۱۵ ۱۴   کاربر ۲۸   صفحه
۰۵/۱۴ ۱۷   کاربر ۴۱   صفحه
۰۵/۱۳ ۱۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۵/۱۲ ۱۵   کاربر ۲۸   صفحه
۰۵/۱۱ ۱۳   کاربر ۲۵   صفحه
۰۵/۱۰ ۱۵   کاربر ۲۹   صفحه
۰۵/۰۹ ۸   کاربر ۲۳   صفحه
۰۵/۰۸ ۱۸   کاربر ۶۰   صفحه
۰۵/۰۷ ۲۴   کاربر ۵۳   صفحه
۰۵/۰۶ ۱۸   کاربر ۷۱   صفحه
۰۵/۰۵ ۱۴   کاربر ۳۸   صفحه
۰۵/۰۴ ۱۱   کاربر ۲۲   صفحه
۰۵/۰۳ ۸۶   کاربر ۱۰۰   صفحه
۰۵/۰۲ ۱۹   کاربر ۳۴   صفحه
۰۵/۰۱ ۱۲   کاربر ۴۵   صفحه
۰۴/۳۱ ۱۱   کاربر ۱۲۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۸۶۳ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۷۶۶ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۱۰ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۵۰ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۸۲ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۵۱۹ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۰۹ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۲۰ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۹۶۴ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۱۲۱ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۰۳۶ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۴۱۷ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۶۹۲ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۱۷۰ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۹۱۰ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۷۹۳ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷۶۴ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۹۹۷ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۹۳۰ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷۷۸ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱,۱۰۵ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۰۷۰ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۸۶۴ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۱۹۳ ۶ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸۶۸,۲۳۱ ۳۷ %
ZZZ
ZZZ
۴۱۶,۸۶۹ ۱۸ %
USA
USA
۳۷۵,۰۴۴ ۱۶ %
DEU
DEU
۲۱۰,۰۰۸ ۹ %
ROM
ROM
۱۲۲,۵۰۰ ۵ %
GBR
GBR
۵۶,۱۹۰ ۲ %
RUS
RUS
۵۲,۸۱۵ ۲ %
FRA
FRA
۴۶,۰۲۷ ۲ %
CHN
CHN
۴۵,۹۴۳ ۲ %
JPN
JPN
۲۱,۹۱۸ ۱ %
CAN
CAN
۲۰,۹۳۴ ۱ %
DNK
DNK
۱۷,۱۶۴ ۱ %
MYS
MYS
۱۶,۰۵۸ ۱ %
UKR
UKR
۱۵,۷۱۴ ۱ %
NLD
NLD
۹,۶۱۳ ۰ %
ALB
ALB
۷,۳۷۳ ۰ %
BLR
BLR
۶,۵۹۷ ۰ %
AUS
AUS
۶,۴۰۸ ۰ %
KOR
KOR
۵,۵۲۹ ۰ %
GRC
GRC
۵,۱۱۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۴,۲۷۳ ۴۶ %
Other
Other
۱,۴۷۲ ۱۶ %
Firefox
Firefox
۱,۳۳۷ ۱۵ %
Mozilla
Mozilla
۶۴۵ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۴۰ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۴۹ ۴ %
Safari
Safari
۲۹۳ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۲۰ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۷۶ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۷۲ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۶۰ ۱ %
Edge
Edge
۴۱ ۰ %
Opera
Opera
۱۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۳,۱۸۵ ۳۶ %
Other ۲,۲۹۲ ۲۶ %
Windows 7 ۱,۷۴۴ ۲۰ %
Vista ۵۶۶ ۶ %
Windows 10 ۴۲۴ ۵ %
iOS ۲۴۷ ۳ %
Windows 8 ۲۱۹ ۲ %
XP ۱۲۹ ۱ %
Android ۸۹ ۱ %
Windows 2003 ۱۷ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
فیش حقوقی ۶۱
فیش حقوق ۱۹
فیش ۱۹
فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۹
بیمارستان معاون صحنه ۱۲
عروق ۱۲
مناقصه ۱۱
مزایده ۱۰
تماس ۶
tprs.kums.ac.ir:81 ۶
شبکه بهداشت صحنه ۶
دریافت فیش حقوقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵
روز جهانی تخم مرغ ۵
فیش حقوق کارکنان ۵
برنامه استراتژیک ۵
هیپوتیروئیدی نوزادان ۵
بهورزی ۵
شبکه بهداشت شهرستان صحنه ۵
برنامه بهداشت روان کشوری ۵
عوامل زیان آور محیط کار سنجش ۴
فیش حقوقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴
نرم افزار ۴
نرم افزار نشانگر رنگی ۴
آب وفاضلاب کرمانشاه ۴
حقوق ۴
سامانه ثبت اطلاعات سوئ مصرف مواد ایران ۴
برنامه استراتژیک مبارزه با بیماریها ۴
بیمه تکمیلی جانبازان ۴
دستور العمل شرایط محیط اموزشگاه ۴
پیشگیری ازحوادث خانگی ۴
ثبت کلرسنجی شبکه لوله کشی آب روستا ۴
نوبت دهی ویزیت قلب و عروق صحنه ۴
نوبت دهیمتخصص قلب و عروق : دکتر لطف اله فیضی برناجی ۴
فیش حقوقی کارکنان ۴
سل وجذام ۴
دریافت نوبت ۴
شیوع سقط خودبخودی در کرمانشاه ۴
بهداشت واد غذایی ۴
ارگونومی واهمیت ان ۴
طیف سلامتی ۴
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ۴
دستور العمل شیمی درمانی ۴
نوبت ۳
چاپ فیش حقوق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
کارکنان ۳
خودمراقبتی اطفال ۳
شناسه ملی ۳
شبکه صحنه ۳
تشکر از خیرین ۳
ارتقا رتبه کارکنان ۳