تعداد بازدیدکنندگان

۹ نفر
۲,۷۶۲,۰۳۰ نفر
۵,۰۹۴ نفر
۸,۵۷۱ نفر
۸ بهمن ۱۳۹۷
۷,۲۸۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۲۲ ۲۲   کاربر ۸۱   صفحه
۰۷/۲۱ ۲۷   کاربر ۷۳   صفحه
۰۷/۲۰ ۲۳   کاربر ۱۳۵   صفحه
۰۷/۱۹ ۱۸   کاربر ۸۱   صفحه
۰۷/۱۸ ۱۷۵   کاربر ۲۳۱   صفحه
۰۷/۱۷ ۲۴   کاربر ۶۶   صفحه
۰۷/۱۶ ۱۱۴   کاربر ۱۷۸   صفحه
۰۷/۱۵ ۳۲   کاربر ۴۵   صفحه
۰۷/۱۴ ۱۹   کاربر ۶۰   صفحه
۰۷/۱۳ ۱۲   کاربر ۳۷   صفحه
۰۷/۱۲ ۲۶   کاربر ۶۰   صفحه
۰۷/۱۱ ۱۴   کاربر ۲۸   صفحه
۰۷/۱۰ ۲۸   کاربر ۷۸   صفحه
۰۷/۰۹ ۲۱   کاربر ۴۶   صفحه
۰۷/۰۸ ۲۱   کاربر ۵۷   صفحه
۰۷/۰۷ ۳۹   کاربر ۱۳۴   صفحه
۰۷/۰۶ ۲۰   کاربر ۷۰   صفحه
۰۷/۰۵ ۱۵   کاربر ۲۸   صفحه
۰۷/۰۴ ۱۱۹   کاربر ۱۴۵   صفحه
۰۷/۰۳ ۲۷   کاربر ۶۹   صفحه
۰۷/۰۲ ۳۴   کاربر ۷۷   صفحه
۰۷/۰۱ ۱۷   کاربر ۳۷   صفحه
۰۶/۳۱ ۱۲   کاربر ۲۹   صفحه
۰۶/۳۰ ۱۶   کاربر ۴۴   صفحه
۰۶/۲۹ ۲۱   کاربر ۲۹   صفحه
۰۶/۲۸ ۱۵   کاربر ۲۷   صفحه
۰۶/۲۷ ۲۲   کاربر ۱۱۳   صفحه
۰۶/۲۶ ۳۸   کاربر ۸۲   صفحه
۰۶/۲۵ ۱۵   کاربر ۶۶   صفحه
۰۶/۲۴ ۱۳   کاربر ۴۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۹۶۴ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۸۲۸ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۳۲ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۶۸ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۹۸ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۵۳۵ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۲۲ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۷۱ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۲۰۶ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۴۶۵ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۳۰۸ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۷۳۰ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۸۸۰ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۴۰۲ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۱۶۰ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۹۲۵ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸۸۷ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱,۰۶۹ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۰۲۴ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۸۷۱ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱,۲۱۹ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۲۰۸ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۱۲۸ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۳۹۵ ۶ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۰۱۷,۲۹۳ ۳۸ %
ZZZ
ZZZ
۴۷۹,۷۱۳ ۱۸ %
USA
USA
۴۱۳,۵۵۴ ۱۵ %
DEU
DEU
۲۴۷,۴۹۰ ۹ %
ROM
ROM
۱۴۷,۷۶۰ ۶ %
RUS
RUS
۶۱,۲۸۲ ۲ %
GBR
GBR
۶۰,۷۸۴ ۲ %
CHN
CHN
۵۱,۸۷۵ ۲ %
FRA
FRA
۴۸,۲۱۳ ۲ %
JPN
JPN
۲۴,۷۹۶ ۱ %
CAN
CAN
۲۲,۳۴۹ ۱ %
DNK
DNK
۲۰,۱۲۵ ۱ %
UKR
UKR
۱۸,۹۸۲ ۱ %
MYS
MYS
۱۶,۱۰۵ ۱ %
NLD
NLD
۱۰,۷۷۴ ۰ %
SEN
SEN
۸,۶۶۱ ۰ %
ALB
ALB
۷,۳۹۲ ۰ %
AUS
AUS
۷,۲۸۱ ۰ %
CZE
CZE
۶,۸۶۰ ۰ %
BLR
BLR
۶,۶۴۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۵,۳۴۶ ۵۱ %
Other
Other
۱,۴۹۵ ۱۴ %
Firefox
Firefox
۱,۴۶۶ ۱۴ %
Mozilla
Mozilla
۶۸۴ ۶ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۶۳ ۴ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۴۹ ۳ %
Safari
Safari
۳۳۳ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۳۲ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۹۳ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۷۸ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۶۲ ۱ %
Edge
Edge
۴۸ ۰ %
Opera
Opera
۱۷ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۳,۸۳۱ ۳۷ %
Other ۲,۳۳۵ ۲۳ %
Windows 7 ۲,۰۰۴ ۲۰ %
Vista ۷۳۳ ۷ %
Windows 10 ۵۷۳ ۶ %
iOS ۲۸۵ ۳ %
Windows 8 ۲۴۷ ۲ %
XP ۱۳۳ ۱ %
Android ۱۱۰ ۱ %
Windows 2003 ۱۸ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
فیش حقوقی ۶۱
فیش حقوق ۱۹
فیش ۱۹
فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۹
بیمارستان معاون صحنه ۱۳
عروق ۱۲
مناقصه ۱۱
مزایده ۱۰
تماس ۶
tprs.kums.ac.ir:81 ۶
شبکه بهداشت صحنه ۶
دریافت فیش حقوقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵
روز جهانی تخم مرغ ۵
فیش حقوق کارکنان ۵
برنامه استراتژیک ۵
هیپوتیروئیدی نوزادان ۵
سل وجذام ۵
بهورزی ۵
شبکه بهداشت شهرستان صحنه ۵
برنامه بهداشت روان کشوری ۵
عوامل زیان آور محیط کار سنجش ۴
فیش حقوقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴
نرم افزار ۴
نرم افزار نشانگر رنگی ۴
آب وفاضلاب کرمانشاه ۴
حقوق ۴
سامانه ثبت اطلاعات سوئ مصرف مواد ایران ۴
برنامه استراتژیک مبارزه با بیماریها ۴
بیمه تکمیلی جانبازان ۴
دستور العمل شرایط محیط اموزشگاه ۴
پیشگیری ازحوادث خانگی ۴
ثبت کلرسنجی شبکه لوله کشی آب روستا ۴
نوبت دهی ویزیت قلب و عروق صحنه ۴
نوبت دهیمتخصص قلب و عروق : دکتر لطف اله فیضی برناجی ۴
فیش حقوقی کارکنان ۴
دریافت نوبت ۴
شیوع سقط خودبخودی در کرمانشاه ۴
بهداشت واد غذایی ۴
ارگونومی واهمیت ان ۴
طیف سلامتی ۴
ارتقا رتبه کارکنان وزارت بهداشت ۴
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ۴
دستور العمل شیمی درمانی ۴
نوبت ۳
دکتر معاون ۳
چاپ فیش حقوق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
کارکنان ۳
خودمراقبتی اطفال ۳
شناسه ملی ۳
مسابقه تیر اندازی با تفنگ بادی ۳