تعداد بازدیدکنندگان

۹ نفر
۲۵,۴۵۵,۵۳۹ نفر
۴,۲۱۹ نفر
۲۳,۱۷۸ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

44.201.92.114
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۰۹ ۲۱   کاربر ۲۱   صفحه
۰۱/۰۸ ۴۳   کاربر ۵۲   صفحه
۰۱/۰۷ ۵۵   کاربر ۶۸   صفحه
۰۱/۰۶ ۲۰۳   کاربر ۲۲۰   صفحه
۰۱/۰۵ ۱۰۳   کاربر ۱۰۶   صفحه
۰۱/۰۴ ۱۱۳   کاربر ۱۲۹   صفحه
۰۱/۰۳ ۱۱۵   کاربر ۱۳۶   صفحه
۰۱/۰۲ ۱۱۸   کاربر ۱۳۴   صفحه
۰۱/۰۱ ۱۲۶   کاربر ۱۴۴   صفحه
۱۲/۲۹ ۱۱۵   کاربر ۳۳۳   صفحه
۱۲/۲۸ ۱۲۷   کاربر ۱۳۳   صفحه
۱۲/۲۷ ۲۷۵   کاربر ۳۲۳   صفحه
۱۲/۲۶ ۳۸   کاربر ۳۹   صفحه
۱۲/۲۵ ۴   کاربر ۵   صفحه
۱۲/۲۴ ۲   کاربر ۲۲   صفحه
۱۲/۲۳ ۲۰۶   کاربر ۲۱۶   صفحه
۱۲/۲۲ ۶۴   کاربر ۱۰۸   صفحه
۱۲/۲۱ ۴۱   کاربر ۶۸   صفحه
۱۲/۲۰ ۴۵   کاربر ۵۲   صفحه
۱۲/۱۹ ۴۲   کاربر ۴۹   صفحه
۱۲/۱۸ ۵۷   کاربر ۶۱   صفحه
۱۲/۱۷ ۸۷   کاربر ۹۵   صفحه
۱۲/۱۶ ۲۴۳   کاربر ۲۷۲   صفحه
۱۲/۱۵ ۱۴۷   کاربر ۱۶۵   صفحه
۱۲/۱۴ ۷۸   کاربر ۹۱   صفحه
۱۲/۱۳ ۴۲   کاربر ۴۶   صفحه
۱۲/۱۲ ۲۳   کاربر ۲۳   صفحه
۱۲/۱۱ ۹   کاربر ۱۶   صفحه
۱۲/۱۰ ۴۸   کاربر ۷۹   صفحه
۱۲/۰۹ ۱۶۸   کاربر ۲۳۷   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷,۴۶۶ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۶,۹۸۰ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۶,۲۲۳ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۵,۷۷۵ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۴,۶۴۳ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۵,۴۴۵ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۴,۷۵۹ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۶,۵۹۰ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۹,۴۸۴ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۰,۳۱۲ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۹,۸۳۲ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۰,۳۷۳ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۰,۸۲۵ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۹,۱۴۵ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۹,۲۷۴ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸,۵۸۱ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷,۷۲۵ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷,۷۲۵ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸,۸۱۷ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷,۹۸۰ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷,۷۰۶ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷,۵۴۷ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۸,۱۴۳ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸,۰۳۷ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۴۳۲,۹۰۹ ۳۴ %
SWE
SWE
۶,۹۷۶,۲۵۸ ۲۸ %
USA
USA
۲,۳۲۷,۳۷۱ ۹ %
ZZZ
نامشخص
۲,۱۲۴,۳۷۵ ۸ %
ROM
ROM
۱,۵۸۷,۹۱۰ ۶ %
DEU
DEU
۱,۳۲۰,۰۵۴ ۵ %
POL
POL
۴۲۱,۶۱۱ ۲ %
JPN
JPN
۳۵۶,۱۸۵ ۱ %
CHN
CHN
۲۸۵,۳۷۸ ۱ %
GBR
GBR
۲۸۴,۴۶۷ ۱ %
RUS
RUS
۲۶۷,۴۶۲ ۱ %
DNK
DNK
۱۲۸,۸۲۲ ۱ %
UKR
UKR
۸۴,۰۴۲ ۰ %
TUR
TUR
۸۳,۰۰۵ ۰ %
CAN
CAN
۷۴,۹۷۴ ۰ %
FRA
FRA
۷۴,۱۱۷ ۰ %
AUS
AUS
۶۳,۸۶۵ ۰ %
SEN
SEN
۵۶,۹۲۷ ۰ %
NLD
NLD
۴۹,۸۰۶ ۰ %
ESP
ESP
۴۳,۲۸۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۹۲,۶۹۱ ۶۷ %
Chrome
Chrome
۳۰,۷۰۶ ۲۲ %
Other
Other
۶,۸۵۸ ۵ %
Safari
Safari
۲,۸۹۶ ۲ %
Mozilla
Mozilla
۱,۷۰۸ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۸۳۰ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۷۸۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۸۹ ۰ %
Opera
Opera
۲۸۴ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۵۶ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۷۵ ۰ %
Edge
Edge
۱۶۷ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۶۲ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱۹,۵۵۲ ۴۱ %
Windows 7 ۸,۸۶۸ ۱۸ %
Other ۸,۵۸۱ ۱۸ %
Windows 10 ۳,۷۱۰ ۸ %
iOS ۲,۵۲۷ ۵ %
Windows 8 ۲,۱۸۴ ۵ %
Vista ۱,۳۴۴ ۳ %
XP ۹۲۱ ۲ %
Android ۴۸۶ ۱ %
Windows 2003 ۶۰ ۰ %
FreeBSD ۲ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
تنظیم خانواده ۶۴
فیش حقوقی ۶۱
پیشگیری از بارداری ۴۱
فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۶
دریافت فیش حقوقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۲
فیش حقوق ۱۹
فیش ۱۹
سل وجذام ۱۴
بیمارستان معاون صحنه ۱۳
عروق ۱۲
مناقصه ۱۱
شبکه بهداشت صحنه ۱۱
مزایده ۱۰
سل وجذام وزارتخانه ۸
تقدیر از خیرین ۷
بهداشت کشاورزی ۷
tprs.kums.ac.ir:81 ۶
فیش حقوقی علوم پزشکی کرمانشاه ۶
تماس ۶
سامانه ارتقا کارکنان ۶
دکتر تیمور کمری ۶
ارتقا رتبه کارکنان وزارت بهداشت ۶
شبکه بهداشت و درمان صحنه ۶
مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت ۶
پروپوزال روستای سالم ۶
سامانه سل وجذام ۶
دریافت فیش حقوقی کارکنان علوم پزشکی کرمانشاه ۶
مدیریت اخبار منتشر شده ۶
روز جهانی تخم مرغ ۵
فیش حقوق کارکنان ۵
بهداشت اماکن عمومی ۵
برنامه استراتژیک ۵
هیپوتیروئیدی نوزادان ۵
بهورزی ۵
شبکه بهداشت شهرستان صحنه ۵
برنامه بهداشت روان کشوری ۵
سامانه ارتقا رتبه وزارت بهداشت ۵
دکتر معاون ۴
عوامل زیان آور محیط کار سنجش ۴
فیش حقوقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴
نرم افزار ۴
نرم افزار نشانگر رنگی ۴
آب وفاضلاب کرمانشاه ۴
حقوق ۴
سامانه ثبت اطلاعات سوئ مصرف مواد ایران ۴
برنامه استراتژیک مبارزه با بیماریها ۴
بیمه تکمیلی جانبازان ۴
دستور العمل شرایط محیط اموزشگاه ۴
زندگینامه دکتر معاون ۴
پیشگیری ازحوادث خانگی ۴